Ny status på de kollektive virkemidler

04-07-2021
Vandmiljø

Du kan nu se en opdateret status på fremdriften for de kollektive virkemidler.

Dette er et billede der viser status på de kollektive virkemidler
Eksempel på det klikbare danmarkskort. Hovedvandopland Limfjorden er valgt og i tabellen kan man se indsatsen og målene for kvælstofindsatsen.

Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen opgør status på de kollektive virkemidler 2 gange om året. Den nyeste opgørelse fra maj viser, at der er ansøgt og meddelt tilsagn til projekter med et reduktionspotentiale svarende til i alt 1076 ton kvælstof. Målet for ordningerne er en reduktion på 2450 tons kvælstof.

Den samlede opgørelse kan ses her.

Den nye opgørelse baserer sig på tal for alle fire virkemidler, men inkludere kun nye ansøgninger for kvælstofvådområder og lavbundsprojekter, idet det er muligt at ansøge om tilskud på alle fire ordninger frem til september. I forårets ansøgningsrunde blev der ansøgt om tilskud til etablering af kvælstofvådområder med en forventet reduktionspotentiale på i alt 89 ton kvælstof, mens tallet for lavbundsprojekter var ca. 9 ton kvælstof.
Miljøstyrelsen har også opdateret sit Danmarkskort, som giver et indblik i den regionale status med etableringen af kollektive virkemidler.

Kortet kan ses her.

Fakta:
De kollektive virkemidler består af fire frivillige tilskudsordninger: kvælstofvådområder, minivådområder, lavbundsprojekter og skovrejsning. Ordningerne har til formål at hjælpe med at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet.