Ny ansøgningsrunde for indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet

02-07-2021
Akvakultur Vandmiljø

I perioden 1. juli til 1. oktober 2021 vil det være muligt for godkendelsesmyndighederne (kommunerne) at indsende ansøgning om adgang til kvælstofpuljen på i alt 80 ton.

Den nye indfasningsbekendtgørelse er netop trådt i kraft. Det vil være muligt for godkendelsesmyndighederne (kommunerne) at indsende ansøgninger fra den 1. juli 2021. Indfasningsbekendtgørelsen ses her, hvor ansøgningsskema fremgår af bilag 1.

Ansøgning skal sendes til Obfuscated Emailatt.: J.nr. 2021-28923, og være modtaget i Miljøstyrelsen senest den 1. oktober 2021.

Miljøstyrelsen træffer så vidt muligt en afgørelse senest den 1. december 2021.

Bekendtgørelsen skaber mulighed for, at miljø- og ressourceeffektive dambrug kan tildeles kvælstof fra en kvælstofpulje på i alt 80 ton og dermed øge deres produktion af fisk.

Det vil være godkendelsesmyndigheden, som i forbindelse med en konkret godkendelsesbehandling skal ansøge Miljøstyrelsen om adgang til kvælstof fra puljerne. Der kan maksimalt søges om og gives tilladelse til 35 ton kvælstof pr. anlæg. Miljøstyrelsen har mulighed for at give tilladelse til brug af kvælstof fra en kvælstofpulje på i alt 80 ton.

Godkendelsesmyndigheden vil herefter skulle træffe afgørelse om miljøgodkendelse, men er forpligtet til at lægge Miljøstyrelsens tilladelse til grund ved udformning af vilkåret om maksimalt tilladt udledning af kvælstof i miljøgodkendelsen. En miljøgodkendelse forudsætter, ud over en afgørelse fra Miljøstyrelsen, at alle øvrige betingelser for at opnå en miljøgodkendelse er opfyldt, herunder i forhold til udledning af fosfor, organisk materiale, medicin og hjælpestoffer m.v.

Miljøstyrelsens tilladelse til brug af kvælstof fra kvælstofpuljen efter denne ordning vil bortfalde, hvis godkendelsesmyndigheden ikke har truffet afgørelse om miljøgodkendelse senest 3 år efter den dag, hvor Miljøstyrelsen har truffet sin afgørelse.

Yderligere oplysninger:

Miljøstyrelsen, Vandmiljø & Friluftsliv

Email: Obfuscated Email