NOVANA-rapporter om naturens tilstand 2019

06-07-2021
NOVANA

Samlerapporten for NOVANA 2019 og enkelte fagrapporter med nedbørsrelaterede data er nu klar. Øvrige fagrapporter blev offentliggjort i januar 2021

NOVANA rapporterne er baseret på Miljøstyrelsens overvågning af natur og vandmiljø i det såkaldte NOVANA program.

De væsentligste resultater i de faglige delrapporter med nedbørsrelaterede data har tidligere være præsenteret for en række interessenter i juni 2021.  

LÆS NYHEDEN fra juni 2021 

De øvrige faglige delrapporter 2019 blev præsenteret for interessenter i december 2020.

LÆS NYHEDEN fra december 2020

De faglige delrapporter er udarbejdet af Aarhus Universitet (AU) og GEUS på nær punktkilderapporten, som Miljøstyrelsen udarbejder.

Læs om NOVANA på Miljøstyrelsens hjemmeside Her kan man læse, hvad den samlede NOVANA-overvågning omfatter, samt om hvor og hvor hyppigt overvågningen foregår.

Man kan også læse om, hvordan overvågningen helt konkret bliver udført, og du kan finde oplysninger om, hvad overvågningen viser.

Læs samlerapporten 2019 og de seneste faglige delrapporter på AU/DCE’s hjemmeside og punktkilderapporten på MST’s hjemmeside eller her:

 

Vandmiljø og Natur 2019

http://dce2.au.dk/pub/SR453.pdf

Vandløb 2019 - Kemisk vandkvalitet og stoftransport

http://dce2.au.dk/pub/SR452.pdf

Landovervågningsoplande 2019

http://dce2.au.dk/pub/SR451.pdf

Punktkilder 2019

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2021/06/978-87-7038-327-1.pdf

 

De øvrige faglige NOVANA delrapporter 2019 fra januar 2021 på AU/DCE’s og GEUS’s hjemmesider findes her.