Miljøstyrelsen skal reetablere stenrev i Øresund

02-07-2021
Stenrev

Det gamle stenrev ved Taarbæk skal reetableres for at skabe mere liv på og omkring revet. Naturgenopretningen skal øge biodiversiteten på revet.

Som en del af Natur og Biodiversitetspakken er det nu blevet Øresunds tur til at få et løft. Miljøminister Lea Wermelin og De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet har besluttet, at revet ved Taarbæk skal reetableres.

Miljøstyrelsen er ansvarlig for, at projektet bliver gennemført, og nu starter arbejdet med at kortlægge området, så det rigtige delområde kan udpeges.

Der skal laves både geologiske og biologiske undersøgelser for at kunne placere og designe revet, så der skabes de bedst mulige betingelser for at øge biodiversiteten. Ifølge planen vil der til efteråret 2022 blive udlagt sten på et område, der dækker ca. 10 ha. Der skal både udlægges sten i et lag og flere lag (huledannende) for at skabe flest mulige forskellige levesteder (mikrohabitater).

Historiske kort fra slutningen af 1800 tallet viser, at dybderne på revet var mellem 2,8 - 4,3 meter, hvor der i dag er gennemsnitligt 6,6 meter på hele revet med områder på 5 meter. Det illustrerer tydeligt, at der er fjernet sten fra revet. Helt nøjagtigt hvor mange sten der er fjernet er svært at sige.

Makroalger, mange forskellige smådyr, fisk, fugle og havpattedyr bliver alle tiltrukket af stenrev. Nogle bruger revet til at sidde fast på, mens andre søger skjul og føde. Til sammen vil sten, planter og dyr skabe et mere levende og interessant område. Både artsrigdommen og mængden af biomasse vil stige.

Ting tager tid, og biodiversiteten flytter ikke ind lige med det samme. Efter fire år vil der med stor sandsynlighed være mange flere makroalger, smådyr og fisk og efter ca. 8-10 år vil revet være godt etableret og vise sit potentiale som biodiversitets rev.

Miljøstyrelsen håber på at få et godt samarbejde med de lokale brugere af området, så revet ikke kun hjælper de marine organismer - men også kan bringe glæde til alle de mennesker, der færdes i området.