Kontrolkampagne: Mange batterier overholder ikke lovgivningen

27-07-2021
Kemikalier Tilsyn og håndhævelse

Miljøstyrelsen har undersøgt over 100 batterier på det danske marked, hvor ca. 45 procent viste sig at have større eller mindre overtrædelser af reglerne på området. De fleste overtrædelser vedrørte den lovpligtige mærkning, mens tre af batterierne havde tungmetaller over grænseværdien, herunder indhold af kviksølv.

Foto: Colourbox

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har kontrolleret 103 batterier fra danske webshops, byggemarkeder og detailvarebutikker. Ud af de 103 kontrollerede batterier var der 43, som ikke overholdt reglerne. De fleste overtrædelser vedrørte mærkningen af batteriet, men der blev også påvist tungmetaller over grænseværdier i tre stk. batterier. 

Der blev udtaget forskellige størrelser af batterier, som fx knapceller, AAA, AA, C, D og E. Batterierne blev også fordelt på forskellige materialer: Lithium, alkalin, sølvoksid, zink, lithium ion, nickel-metalhydrid og nickel-cadmium.

Kemikalieinspektionen har håndhævet følgende:

Omkring mærkning:

- 31 stk. vejledninger, om at mærkningen med recirkuleringssymbolet eller betegnelse for bly "Pb", ikke opfyldte minimumskravene med hensyn til størrelsen af symbolet/betegnelsen, eller var placeret på den forkerte side af batteriet   

- 6 stk. indskærpelser af salgsstop, pga. manglende mærkning med recirkuleringssymbolet

- 1 stk. indskærpelse af salgsstop, pga. størrelsen af mærkningen med recirkuleringssymbolet afveg markant fra minimumskravene

- 1 stk. indskærpelse af salgsstop pga. manglende mærkning for blyindhold.

(Mærkning har vigtig betydning for, at man kan se, om batterierne kan genbruges (recirkuleringssymbolet) og at det kan genbruges i forhold til den ekstra sortering, der kommer fremadrettet (pb for bly)

Omkring tungmetaller:

- 1 stk. vejledning om at cadmiumindhold lå på grænseværdien

- 1 stk. indskærpelse og varsling af påbud om salgsstop pga. indhold af cadmiumindholdet overskred grænseværdien (påbuddet blev ikke udstedet, da butikken efterkom indskærpelsen)

- 2 stk. indskærpelse og varsling af påbud om salgsstop pga. at indhold af kviksølvindholdet overskred grænseværdien (påbuddet blev ikke udstedet, da butikkerne efterkom indskærpelsen). 

Tre virksomheder var ikke registreret i Dansk Producentansvars System, disse overtrædelser bliver behandlet separat.

Fakta:

Som en del af den danske Kemiindsats 2018 - 2021, har Miljøstyrelsens Kemikaliinspektion gennemført en kontrolkampagne med fokus på de såkaldte CMR-stoffer (kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske), samt miljøskadelige stoffer. Det primære formål med kampagnen var at kontrollere indholdet af tungmetaller, herunder kviksølv, cadmium og bly, i batterier. Dertil blev det også set på, om batterierne havde det lovbestemte recirkulationsmærke og om virksomhederne var registreret i Dansk Producentansvars System.

Læs mere om mærkning af batterier

Læs mere om sikkerhed og batterier

Læs mere om sikker bortskaffelse af batterier

Ved yderligere information kontakt venligst: Ida Lundstein Scharff, funktionsleder i Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, Obfuscated Email