Konsekvensrettelser i brugerbetalingsbekendtgørelsen

07-07-2021
Industri Landbrug

Den 1. august 2021 træder ændringer i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (brugerbetalingsbekendtgørelsen) i kraft.

Ændringerne har til formål at opretholde retstilstanden vedrørende brugerbetaling for tilsyn med de arealer, der i dag er omfattet af bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, og som fra d. 1. august 2021 omfattes af bekendtgørelse om anvendelse af gødning.

Ændringerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen består i, at henvisninger til bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning i § 2, stk. 1, nr. 3, og i bilag 2, opdateres, således at der fremover henvises til bekendtgørelse om anvendelse af gødning.

Du kan læse mere om ændringerne til brugerbetalingsbekendtgørelsen på høringsportalen.

Bekendtgørelsen kan findes på Retsinformation.