Kend din krabbe og din krebs og find invasive arter

08-07-2021
Natur Invasive arter

Invasive krebs og krabber kan gøre stor skade i naturen. Derfor udgiver Miljøstyrelsen nu to små guidebøger og bestemmelses-nøgler, så alle kan være med til at identificere de invasive arter.

Galizisk Sumpkrebs forekommer i Danmark som invasiv art. Foto: Wikimedia Commons

Med en ny krabbeguide fra Miljøstyrelsen kan sommerens badegæster være med til at identificere invasive krabbearter på standene, før de uindbudte gæster for alvor breder sig langs de danske kyster.

En tilsvarende guide over krebsearter gør det samtidigt muligt for fiskere og andre, der færdes langs de danske vandløb og søer, at kende forskel på den hjemmehørende Europæisk Flodkrebs og invasive arter som Signalkrebs eller Galizisk Sumpkrebs.

Begge guidebøger kan downloades fra Miljøstyrelsens hjemmeside sammen med bestemmelsesnøgler til både krabber og krebs. De henvender sig til alle, som interesserer sig for naturen og færdes i den.

Brug guiden og indberet dine fund

De invasive arter breder sig på bekostning af de naturligt hjemmehørende arter og kan forrykke balancen i naturen.

Invasive krebsearter kan desuden ødelægge vandløbsbrinkerne og sprede krebsepest, som slår de hjemmehørende krebs ihjel. Derfor er det vigtigt at kortlægge dem og forhindre, at de spreder sig yderligere.

Finder man de invasive krabber eller krebs i naturen, bør man aflive dem og indberette sit fund til Miljøstyrelsen på arter.dk

Alternativt kan man indlevere den til en af de Zoologiske haver, som Miljøstyrelsen har en modtageraftale med.

Krebs til middagsbordet

Man må fiske signalkrebs med krebsebrikker til eget brug, hvis man har et gyldigt fisketegn og ret til at fiske på arealet. Ved fiskeri med ruser kræver det, at man har et gyldigt fritidsfiskertegn, og at man overholder afstandskravet på 100 m imellem ruserne.

Signalkrebs må kun transporteres i sluttede beholdere med låg, og transporten skal ske til det sted, hvor krebsen umiddelbart efter skal aflives. Det er derfor ikke lovligt at have krebsene gående i en periode indtil de aflives, idet dette vil blive betragtet som hold.

Læs mere om de invasive arter her

Krabber:
Her finder du krabbeguiden
Her finder du bestemmelsesnøgle til krabber

Krebs:
Her finder du krebseguiden 
Her finder du bestemmelsesnøgle til krebs