Forlængelse af dispensation til at anvende flydende kunstgødning uden anvendelse af ureaseinhibitor

13-07-2021
Landbrug

Ved nyhed af 31. januar 2020 har Miljøstyrelsen orienteret om meddelelse af en midlertidig dispensation, til at bedrifter kan anvende flydende kunstgødning fra virksomheden Flex Fertilizer System ApS, uden anvendelse af ureaseinhibitor og uden nedfældning, nedbringning inden 4 timer eller ved placering i forbindelse med såning på nærmere angivne vilkår. Se nyhed samt afgørelsen her.

Miljøstyrelsen har ved afgørelse 10. juli 2020 forlænget dispensationen til den 1. november 2020, og igen den 30. oktober 2020 til den 1. august 2021.

Miljøstyrelsen har ved afgørelse af 13. juli 2021 forlænget dispensationen til den 1. august 2022. Se nærmere i afgørelse om forlængelse her.

Dispensationen gælder alene anvendelse af produkter fra virksomheden Flex Fertilizer System ApS, CVR-nr. 36080760.

Vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 10 er opdateret ift. ovenstående.