Erstatning af PVC i specifikke produkter

09-07-2021
Kemikalier

PVC udgør et problem i affaldsbehandlingen i Danmark. Nyt projekt afsøger muligheder for at erstatte PVC med andre materialetyper. Derudover er der lavet en informationsindsats til forbrugerne, så de bliver i stand til at tage bevidste materialevalg i forbindelse med indendørs renovering.

Projektet hedder ”Vurdering af, hvordan man i praksis kan igangsætte substitution af PVC” og er en fortsættelse af ”Vurdering af potentialet for substitution af PVC inden for specifikke produktområder”. Begge projekter tager afsæt i to forskellige slags produktgrupper inden for byggeri:

  • Kabler, ledninger, kabelbakker og paneler.
  • Gulvbelægninger.

Det var oprindeligt planlagt sådan, at projektet skulle være gennemført via en række workshops, hvor værdikæden sammen kunne arbejde på, hvordan PVC-substitutionen kunne foregå. Mulighederne for at engagere industrien i problemstillingen blev undersøgt. Det viste sig dog, at industrien i højere grad har fokus på at genanvende PVC (se projektet ”Øget sortering og genanvendelse af blød PVC i medicinsk udstyr og gulvbelægning”, som blev kørt parallelt med indeværende projekt). Derfor var det vanskeligt at samle tilstrækkelig interesse for diskussionen af PVC-substitutionen. Indeværende projekt valgte i stedet at afdække de paradokser, som industrien ser i forhold til behovet for at substituere PVC (læse mere her).

Der blev derudover lavet en informationsindsats rettet imod forbrugerne under navnet ”Er du OBS på PVC”. Den er rettet imod singler eller par, der befinder sig i ”etableringsfasen” og ”småbørnsfasen” af deres liv.