Ensrettet affaldssortering er skudt i gang

01-07-2021
Affald Borger

Med den nye ensretning af affaldssorteringen bliver det lettere at sortere affald, så mere affald kan blive omdannet til nye produkter i stedet for at ende i forbrændingsanlæggene.

Alle affaldsbeholdere bliver fremover udstyret med piktogrammer, som skal gøre det lettere at sortere affaldet.

Alle kommuner skal fremover indsamle 9 forskellige affaldsfraktioner helt ude ved borgerne. Ensretningen af affaldssorteringen betyder, at der kommer nationale sorteringskriterier, så kravene til sortering bliver ens – uanset hvor i landet man bor.

Flere kommuner med tilsammen over en million danskere er klar fra næste uge, mens andre er godt på vej og arbejder på, at få de nye regler implementeret inden udgangen af 2022.  

Afhængigt af hvordan affaldsindsamlingen ser ud i kommunen i dag, kan der være tale om større eller mindre ændringer. De 9 fraktioner omfatter mad, - papir-, pap-, glas, metal-, plast-, mad- og drikkekartonaffald samt farligt affald og restaffald. På et senere tidspunkt vil der også blive indsamlet tekstilaffald. En ny fraktion for de fleste kommuner vil være mad- og drikkekartoner, som omfatter mælkekartoner og lignende emballage brugt til f.eks. flåede tomater.

Selvom alle borgere fremover vil få afhentet de 9 fraktioner, enten på matriklen eller i gåafstand fra boligen, kan der være mindre forskelle på tværs af både boligtyper og kommunegrænser. For selvom der skal indsamles 9 fraktioner, er det ikke meningen, at der skal stå 9 affaldsbeholdere i forhaven til dit hus eller sommerhus.

Nogle fraktioner kan indsamles i beholdere med flere rum, og der vil også være mulighed for at indsamle enkelte fraktioner i samme rum med henblik på at sortere dem fra hinanden efterfølgende. Det er for eksempel muligt, at din kommune vælger at indsamle mad- og drikkekartonerne sammen med dit plastikaffald.

Alle affaldsbeholdere bliver fremover udstyret med piktogrammer, som skal gøre det lettere at sortere affaldet.

Der kan være nogle få undtagelser i fx sommerhusområder og på mindre øer.

Læs mere om de nye ændringer på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Minimumsantallet* af de 98 kommuner, som er klar med sortering af den enkelte affaldsfraktion den 1. juli 2021:

  • Metal: 63
  • Plast: 51
  • Glas: 60
  • Papir: 67
  • Pap: 47
  • Mad- og drikkekarton: 10
  • Madaffald: 50
  • Farligt affald: 30
  • Restaffald: 98

*Baseret på opgørelse fra 82 kommuner.