Miljøtilsyn: Ingen akut fare for forurening af Boutrup Sø

06-01-2021
Miljøvurdering Vandmiljø

Miljøstyrelsen var i dag på tilsyn ved minkgravene. Fødevarestyrelsen, der er bygherre, deltog i tilsynet. OPDATERET 7.1. MED TILSYNSRAPPORTER

Jordvold mellem minkgravområde og grusvejen. Foto. Miljøstyrelsen.

Der er masser af mudder og vandpytter, men ikke noget vand, der løber fra minkgravene og ned til den nærliggende Boutrup Sø.

Det kunne Miljøstyrelsen i dag konstatere i forbindelse med et miljøtilsyn på Holstebro Øvelsesterræn. Fødevarestyrelsen deltog som bygherre.

Tilsynet viste også, at regnvand havde strømmet på grusvejen i området. Og et enkelt sted var vandet løbet fra grusvejen og ud på terrænet. Men regnvandet på vejen stammer ikke fra minkgravene.

Læs tilsynsrapporten fra Holstebro Øvelsesterræn (PDF) 

”Vi er ikke akut bekymrede over situationen. I dag var der kun lidt vand på jordoverfladen, og der var ikke tegn på, at vand tidligere er strømmet fra gravene og ned til søen,” siger konstitueret kontorchef Charlotte Moosdorf fra Miljøstyrelsen, der er miljøtilsynsmyndighed for minkgravene.

Læs nyheden: MILJØUNDERSØGELSER VED MINKGRAVENE ER I GANG  

Tip fra borgerne er velkomne  

Dagens tilsyn sker efter, at en borgergruppe har udtrykt bekymring for, at regnvand på overfladen af minkgravene kan strømme ud i det omkringliggende område og nå søen.

”Vi fortsætter med at holde øje med situationen og vil også en anden gang sætte stor pris på observationer fra borgerne,” siger indsatschef ved minkgravene Kasper Klintø fra Fødevarestyrelsen, der er bygherre for minkgravene.

Tilsynet fandt et hul på en jordvold, hvor man har kørt med maskiner. Hullet i volden vil snarest blive lukket, så volden kan bidrage til at beskytte søen.

Miljøstyrelsen gennemfører i dag også et miljøtilsyn ved minkgravene på Karup Øvelsesterræn. 

Læs tilsynsrapporten fra Karup Øvelsesterræn (PDF)

Læs nyheden: NOTAT BESKRIVER VANDBEVÆGELSE I JORDEN

 

 

Charlotte Moosdorf

Konstitueret kontorchef
Miljøstyrelsen (miljøtilsyn)

Kasper Klintø

Indsatschef
Fødevarestyrelsen (bygherre)