NOVANA-rapporter om naturens tilstand 2019

22-01-2021
NOVANA Natur Vandmiljø

En række faglige delrapporter for NOVANA 2019 er nu klar. Samlerapporten og enkelte fagrapporter med nedbørsrelaterede data udgives senere på foråret

Indsamling af prøver til NOVANA. Foto: Miljøstyrelsen.

NOVANA rapporterne er baseret på Miljøstyrelsens overvågning af natur og vandmiljø i det såkaldte NOVANA program.

De væsentligste resultater i de faglige delrapporter har tidligere være præsenteret for en række interessenter.  

LÆS NYHEDEN: Sådan havde naturen det i 2019

De faglige delrapporter er udarbejdet af Aarhus Universitet og GEUS.  

Læs om NOVANA på Miljøstyrelsens hjemmeside Her kan man læse, hvad den samlede NOVANA-overvågning omfatter, samt om hvor og hvor hyppigt overvågningen foregår.

Man kan også læse om, hvordan overvågningen helt konkret bliver udført, og du kan finde oplysninger om, hvad overvågningen viser.

Læs de faglige delrapporter 2019 på AU/DCE’s hjemmeside her:

 

Atmosfærisk deposition 2019

http://dce2.au.dk/pub/SR415.pdf

Vandløb 2019. Økologisk tilstand

http://dce2.au.dk/pub/SR416.pdf

Søer 2019

http://dce2.au.dk/pub/SR417.pdf

Marine områder 2019

http://dce2.au.dk/pub/SR418.pdf

Naturtyper 2019

http://dce2.au.dk/pub/SR419.pdf

Fugle 2018-2019

http://dce2.au.dk/pub/SR420.pdf

Arter 2019

http://dce2.au.dk/pub/SR421.pdf

Læs de faglige delrapporter om grundvandsovervågning med tilhørende resumé og bilag på GEUS’s hjemmeside her: