Risiko for smitte med COVID-19 medfører, at Miljøstyrelsen forlænger gyldighed af sprøjteuddannelser og tilhørende autorisationer i MAB

13-01-2021
Pesticider

Miljøstyrelsen har på grund af COVID-19 besluttet at forlænge MAB-autorisationer og gyldighed af sprøjtecertifikater (S1) og hånd- og rygsprøjtecertifikater (S2) frem til 30. juni 2021.

Der gælder regler om, at anvendelse og køb af pesticider godkendt til erhvervsmæssig anvendelse kræver uddannelse i form af fx sprøjtecertifikat og efterfølgende autorisation i Miljøstyrelsens autorisationssystem for brug af bekæmpelsesmidler (MAB). Kompetencen skal holdes ved lige via et opdateringskursus, der skal gennemføres hvert 4. år. Miljøstyrelsen vurderer, at det med henvisning til den særlige COVID-19 situation er forsvarligt at udskyde krav om sprøjteføreres deltagelse i opfølgningskurserne, da det faglige indhold af disse kurser, bygger oven på allerede eksisterende viden hos deltagerne.

Sprøjteførere må selv vælge

AMU-centre og andre uddannelsesinstitutioner må i henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer fortsat gerne afholde certifikatkurser med fysisk fremmøde. Miljøstyrelsen vil derfor lade det være op til den enkelte sprøjtefører at træffe beslutning om enten fysisk deltagelse på et opfølgningskursus i den nærmeste periode på uddannelsesinstitutioner (med de nødvendige COVID-19 foranstaltninger), eller om sprøjteføreren ønsker at udsætte deltagelse i opfølgningskursus til senere på året og da senest inden 30. juni 2021.

Forlængelse af S1- og S2-autorisationer, der ér udløbet eller udløber frem til 30. juni 2021

Miljøstyrelsen dispenserer samtidig fra reglerne og forlænger gyldigheden af S1- og S2-autorisationer, så sprøjteførere fortsat kan købe og anvende pesticider frem til 30. juni 2021 på baggrund af tidligere erhvervet MAB-autorisation. Sprøjteførerne vil modtage en ny forlænget autorisation i sin e-boks. Den forlængede autorisation vil være gyldig frem til 30. juni 2021.

Forlængelse af gyldighed af ældre sprøjtekursus

Personer, der endnu ikke har en autorisation i MAB, kan på baggrund af et sprøjtecertifikat, hånd- og rygsprøjtecertifikat eller tilhørende opfølgningskursus, der er lidt mere end 4 år gammelt, autorisere sig i MAB, idet Miljøstyrelsen dispenserer fra reglerne og forlænger gyldigheden af sprøjtekurserne frem til 30. juni 2021 for de certifikater, der i september 2019 var 4 år gamle.

Opfølgningskurser bør afholdes fysisk

Det er som udgangspunkt Miljøstyrelsens vurdering, at undervisning i forbindelse med opnåelse af sprøjtecertifikat opfølgningskurser bør gennemføres med kursisternes fysiske fremmøde med begrænset mulighed for at deltage virtuelt. Det kan fx være enkelte kursister ønsker at deltage virtuelt, fordi de er særligt sårbare og bekymret for smittespredning i forbindelse med COVID-19. Det kan også være grundet geografiske udfordringer (store geografiske afstande mellem kursusudbyder og kursist) eller andre årsager.

Det er op til den enkelte uddannelsesinstitution, hvorvidt man vælger at tilbyde kursister at deltage virtuelt i undervisningen. Miljøstyrelsen understreger dog, at det er den enkelte uddannelsesinstitution, der er ansvarlig for at sikre:

  • at kursisten har adgang til de rette IT-faciliteter, der gør det muligt for kursisten at følge undervisningen,
  • at målet for uddannelsen opfyldes for alle deltagere,
  • at kursisten, der deltager virtuelt, aktiv deltager i kurset, og
  • at kursisten får adgang til det relevante undervisningsmateriale.

For yderligere oplysninger kontakt:

Eja Lund, Obfuscated Email