Oplysninger om store fyringsanlæg skal nu indberettes digitalt

07-01-2021
Industri Luft

En ny bekendtgørelse om store fyringsanlæg betyder ændrede regler fra den 1.1.21 om virksomheders og tilsynsmyndigheders indberetning af oplysninger om store fyringsanlæg til Miljøstyrelsen.

Indberetningspligten er delt mellem tilsynsmyndigheden og virksomheden, Tilsynsmyndigheden skal indberette oplysninger om anlægstype, anlægsstørrelse, idriftsættelsesdato, driftsstatus og evt. dispensationer i Digital Miljøadministration (DMA) , mens virksomheden skal indberette oplysninger om bl.a. energiinput, emissioner og driftstimer på Virk.dk.

Herudover har tilsynsmyndigheden til opgave at kvalitetsvurdere de oplysninger, virksomheden har indberettet. Dette gør tilsynsmyndigheden via forsiden på DMA eller via et link i brev til tilsynsmyndigheden om modtaget indberetning til kvalitetsvurdering.

Bekendtgørelsen har følgende tidsfrister:

1. februar: Tilsynsmyndigheden opdaterer oplysninger om store fyringsanlæg på DMA.
1. marts: Virksomheden indberetter oplysninger om store fyringsanlæg på Virk.dk.
1. april: Tilsynsmyndigheden sender udtalelse uden bemærkninger til virksomheden via DMA og afslutter indberetningen på DMA. ELLER: Tilsynsmyndigheden sender udtalelse med bemærkninger til virksomheden via DMA.
1. maj: Virksomheden færdiggør indberetningen på Virk.dk, hvis tilsynsmyndigheden har sendt udtalelse med bemærkninger.
1. juni: Tilsynsmyndigheden afslutter indberetningen via DMA, for indberetninger som er færdiggjort med frist senest 1. maj.

Miljøstyrelsen har indlæst de oplysninger i DMA om de store fyringsanlæg, som styrelsen er vidende om. De indlæste oplysninger stammer primært fra tilsynsmyndighedernes indberetning for indberetningsåret 2019. Tilsynsmyndigheden skal senest 1. februar 2021 logge ind på DMA og kontrollere, om disse oplysninger også er retvisende for indberetningsåret 2020 og opdatere dem, hvis det ikke er tilfældet.

Hvis I er tilsynsmyndighed for et stort fyringsanlæg, hvor oplysningerne ikke er indlæst af styrelsen, fx fordi der er sat i drift i 2020, skal myndigheden selv oprette anlægget i DMA senest 1. februar 2021, ellers kan virksomheden ikke opfylde sin indberetnings-forpligtigelse.

Bemærk at, tilsynsmyndigheden skal have LCP-brugeradgang til DMA for at kunne kvalitetsvurdere og udarbejde udtalelser om oplysninger om store fyringsanlæg, som virksomhederne har indberettet på Virk.dk. Denne brugeradgang får man ved at søge Danmarks Miljøportal, DMP, om et personligt medarbejder-login til de medarbejdere, der skal løse opgaven.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til både virksomheder og tilsynsmyndigheder, som ligger på Miljøstyrelsens hjemmeside. Desuden kan vejledningen til virksomheder tilgås via Virk.dk, mens vejledningen til tilsynsmyndigheder kan tilgås på DMA.dk.