Offentlig høring af Miljøstyrelsens vejledning om regulering af produktionsvirksomheder

20-01-2021
Støj

Udkast til vejledende grænseværdier for støj i forhold til boliger i transformationsområder som følge af planlovens regler

Den offentliggjorte vejledning skal fastsætte vejledende grænseværdier for støj udendørs på facaden af boliger og udendørs opholdsarealer til brug for regulering jævnfør miljøbeskyttelsesloven i transformationsområder. Herudover skal vejledningen fastsætte indendørs grænseværdier for støj til brug for planlægning jævnfør planloven i transformationsområder.


Link til høringsbrev
Link til udkast til vejledning


Miljøstyrelsen skal anmode om at modtage høringssvar senest 3. marts 2021 klokken 12:00


Høringssvar skal sendes elektronisk til Miljøstyrelsen, Erhverv, på mailadresse Obfuscated Email, cc. Obfuscated Email, med angivelse af journalnummer 2020-17256


Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.


Udkastet er sendt i høring hos relevante aktører – herunder kommuner og brancheforeninger. Høringsmaterialet er offentliggjort på høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64756

Eventuelle spørgsmål kan rettes til cand.scient.soc. Jens Schultz Thers, Obfuscated Email, 22 35 16 32