Økologipulje på 45 millioner åbner for ansøgninger

15-01-2021

Økologiprogrammet Organic RDD 7 åbner nu for ansøgninger om tilskud til forsknings- og udviklingsprojekter, som kan styrke økologiens bidrag til et bedre miljø og klima, biodiversitet, beskyttelse af drikkevand, dyrevelfærd og sundhed.

Find ansøgningsskema og vejledninger her

Der er nu 45 mio. kr. til uddeling i den syvende runde af Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram, ORDD 7. Puljen er finansieret af Forskningsreseven og bliver udbudt af GUDP – Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - i samarbejde med ICROFS, Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer.

Overskriften for det nye ORDD-program er ”Bæredygtighed, innovation, vækst og troværdighed,” og projekterne skal bidrage til at videreudvikle en bæredygtig, markedsdrevet og konkurrencedygtig økologisektor i Danmark.

GUDP og ICROFS samarbejder

GUDP og ICROFS ønsker først og fremmest ansøgninger på de fokusområder, ICROFS har udpeget som centrale i sin Forsknings- og udviklingsstrategi 2019-2021.

Seks temaer for ansøgningerne:

 • Cirkulær økonomi
 • Klima og miljø
 • Biodiversitet
 • Sundhed og velfærd
 • Fremtidens økologiske forbruger
 • Økologien som levevej

Desuden er der fire succeskriterier, hvor Organic RDD 7-projekter, skal have effekter.

Fire centrale succeskriterier

 • BÆREDYGTIGHED – projekterne skal bidrage til bæredygtige produktionssystemer, som beskytter klima og miljø, baserer sig på recirkulering og bæredygtig ressourceudnyttelse, samt understøtter en høj grad af biodiversitet, dyrevelfærd og sundhed for jord, planter, dyr og mennesker
 • INNOVATION – projekterne skal bidrage til innovative produktionssystemer, der imødekommer forbrugernes og samfundets efterspørgsel på økologiske varer
 • VÆKST – projekterne skal bidrage til produktive og effektive produktionssystemer, som understøtter fortsat bæredygtig vækst i den økologiske produktion
 • TROVÆRDIGHED - projekterne skal bidrage til økologiens troværdighed i forhold til de grundlæggende principper og bidraget til samfundsgoder som beskyttelse af klima, miljø og drikkevand, samt en høj grad af biodiversitet og dyrevelfærd

Ansøgningsfristen er d. 4. maj kl. 12.00

GUDP og ICROFS forventer at give besked om tilsagn og afslag på ansøgningerne inden udgangen af 2021 

Yderligere oplysninger:
Fuldmægtig Simon Rosenhøj Leth, Landbrugsstyrelsen: 31 99 69 74 Obfuscated Email eller

Ilse A. Rasmussen, ICROFS: tlf. 87 15 79 92 Obfuscated Email


Infomøder om Organic RDD 7

Informationsmøderne i forbindelse med ansøgningsrunde bliver arrangeret af GUDP´s samarbejdspartner ICROFS. Der bliver afholdt to informationsmøder, hvor kommende ansøgere kan blive klogere på ansøgningsprocessen og høre mere om de kriterier, som ligger bag vurderingen af projekterne.

På grund af corona-situationen bliver begge møder holdt som webinarer: 

Onsdag den 3. februar kl. 12.00-16.00
Torsdag den 11. februar kl. 9.00-13.00

Læs mere om informationsmøderne og mulighederne for individuel sparring 

Ansøgning til ORRD 7

Ansøgningsfrist: 
4. maj 2021 kl. 12.00

Ansøgningsskema og vejledning

Informations-webinarer

Ons. 3. feb. 2021 kl. 12.00-16.00
To. 11. feb. 2021 kl. 9.00-13.00

Læs mere om informationsmøderne og mulighederne for individuel sparring 

Seks temaer for ansøgningerne

 • Cirkulær økonomi
 • Klima og miljø
 • Biodiversitet
 • Sundhed og velfærd
 • Fremtidens økologiske forbruger
 • Økologien som levevej

Succeskriterier for ORDD 7 projekter

 • Bæredygtighed
 • Innovation
 • Vækst
 • Troværdighed