Nye frister og nye oplysninger for PRTR-indberetninger

29-01-2021
Industri

Ny PRTR-bekendtgørelse betyder ændrede regler fra 2021 om virksomheders og tilsynsmyndigheders indberetning af PRTR-oplysninger til Miljøstyrelsen

Den 1. januar 2021 trådte ny PRTR- bekendtgørelse i kraft, som betyder, nye frister for indberetning af PRTR-oplysninger og enkelte nye oplysningskrav.

 

Ændringerne i PRTR-bekendtgørelsen sker på baggrund af ændringer i EU's PRTR forordning.

 

PRTR-bekendtgørelsen supplerer E-PRTR forordningen hvorefter en række virksomheder med væsentlige udledninger til luft, vand og jord, samt frembringelse af betydelige affaldsmængder skal indberette data om virksomheden og dens udledninger samt overførsler (forordningens artikel 5).

 

Bekendtgørelsen fastsætter regler for virksomheders indberetning af oplysninger i medfør af E-PRTR-forordningen, herunder særlige bestemmelser om korrektion og supplering af allerede indberettede oplysninger for visse husdyrbrug samt myndighedsbehandling af indberettede oplysninger.

 

Som noget nyt skal virksomheder indberette webadresse og fra rapporteringsåret 2021 produktionsmængde for de sektorer, som Kommissionen har fastsat rapporteringsenheder og parametre for.

 

Særligt for visse større husdyrbrug er der nye bestemmelser om tilvejebringelse af PRTR data (typisk ammoniak), herunder særskilte frister herfor samt kvalitetssikringen heraf. Der er delvis tale om sagsgange, som i praksis allerede eksisterer i dag, og nødvendige tiltag til at sikre korrekt indberetning af emissioner i de tilfælde, hvor et husdyrbrug har indført teknologitiltag, og hvor der ikke allerede foreligger indberettede data i offentlige databaser.

 

Tilsynsmyndigheden har til opgave at kvalitetsvurdere de oplysninger, virksomheden har indberettet. Dette gør tilsynsmyndigheden via forsiden på DMA eller link i brev om modtaget indberetning til kvalitetsvurdering. For at kunne tilgå siderne for kvalitetsvurdering, skal tilsynsmyndigheden bede om at få tildelt rollen ”miljoe_dma_prtr_sagsbehandler” hos DMP, til de medarbejdere som står for at kvalitetsvurdere.

 

Bekendtgørelsen har følgende tidsfrister for virksomheder – der er omfattet af PRTR-indberetningskrav:

1. marts: Virksomheden indberetter PRTR-oplysninger på Virk.dk.

1. april: Tilsynsmyndigheden sender udtalelse uden bemærkninger til virksomheden via DMA og afslutter indberetningen på DMA.

ELLER: Tilsynsmyndigheden sender udtalelse med bemærkninger til virksomheden via DMA.

1. maj: Virksomheden færdiggør indberetningen på Virk.dk, hvis tilsynsmyndigheden har sendt udtalelse med bemærkninger.

1. juni: Tilsynsmyndigheden afslutter indberetningen via DMA, for indberetninger som er færdiggjort med frist senest 1. maj.

 

Bekendtgørelsen har følgende tidsfrister for visse større husdyrbrug – der er omfattet af PRTR-indberetningskrav:

1. sept: Husdyrbruget modtager en anmodning i E-boks om at verificere beregningen af husdyrbrugets ammoniakemission og eventuel information om husdyrbruget (udkast til PRTR-indberetning) på Virk.dk.

1. oktober: Husdyrbruget tilkendegiver på Virk.dk at der ikke er behov for ændring af PRTR-indberetningen

ELLER: Husdyrbruget kommer med forslag til korrektion eller supplering af PRTR-indberetningen på Virk.dk

15. oktober: Tilsynsmyndigheden sender udtalelse uden bemærkninger til husdyrbruget via DMA og afslutter indberetningen på DMA.

ELLER: Tilsynsmyndigheden sender udtalelse med bemærkninger til husdyrbruget via DMA.

1. nov.: Husdyrbruget færdiggør indberetningen på Virk.dk, hvis tilsynsmyndigheden har sendt udtalelse med bemærkninger.

15. nov.: Tilsynsmyndigheden afslutter indberetningen via DMA, for indberetninger som er færdiggjort med frist senest 1. november.

 

Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledningsmateriale til både virksomheder og tilsynsmyndigheder, som ligger på Miljøstyrelsens hjemmeside.