Ny Vejledning om uddannelse og prøveafholdelse for opnåelse af sprøjtecertifikat og efterfølgende erhvervelse af S1-autorisation

07-01-2021
Pesticider

Miljøstyrelsen offentliggør hermed Vejledning om uddannelse og prøveafholdelse for opnåelse af sprøjtecertifikat (S1). Vejledningen var i høring i april 2020 og de indkomne høringssvar er indarbejdet i vejledningen, som nu er gældende.

Vejledningen beskriver indhold af undervisningen og prøveaflæggelsen til sprøjtecertifikatet. Sprøjtecertifikatet består nu ikke længere af 4 prøver men af kun 2 digitale prøver. En almen prøve, der er ens for alle brancher, og en branchespecifik prøve. Den almene prøve indeholder teoretiske spørgsmål, der besvares som varianter af opgaveformen multiple choice samt et spørgsmål med en praktisk opgave. Kursister skal efter den almene prøve bestå en af fire forskellige branchespecifikke prøver for henholdsvis landbrugere, gartnere, skovbrugere og anlægsgartnere/greenkeepere. Den branchespecifikke prøve indeholder bl.a. spørgsmål, hvor relevante skadevoldere skal identificeres på baggrund af billeder.

I foråret 2020 aftalte Miljøstyrelsen med undervisningsinstitutionerne, at 2020 skulle være et pilot-år for det nye digitale prøvesystem. Efter denne perioden skulle sværhedsgraden af prøverne og kravet om opnåelse af 75 % point for at bestå prøverne, evalueres sammen med en gruppe faglærer fra hver af de fire brancher. Denne evaluering er gennemført og har medført ændringer og præciseringer i nogle af opgaverne i prøverne.

Pilot-året for afprøvningen af de digitale prøver til sprøjtecertifikatet er således afsluttet. Anvisningerne i den nye vejledning er nu gældende og skal følges fra januar 2021.

Link til vejledning her:

For yderligere oplysninger kontakt da:

Eja Lund, Obfuscated Email, mobil 29 36 78 86