Ny husdyrgodkendelses-bekendtgørelse er trådt i kraft 1. januar 2021

12-01-2021
Landbrug

Der er i bekendtgørelsen af 1. januar 2021 foretaget præciseringer af VVM-reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Der er herudover foretaget mindre justeringer i § 50 og 55.

Du kan læse nærmere om ændringerne i Miljøministeriets nyhed

Miljøstyrelsen vil hurtigst muligt opdatere vejledningen på styrelsens hjemmeside.

Den nye bekendtgørelse findes.