Lyt med på GUDP-webinar før du søger projektstøtte

18-01-2021

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram afholder webinar den 27. og 28. januar om ansøgningsproceduren og den gode ansøgning til GUDP´s første ordinære pulje i 2021.

GUDP råder i første halvår af 2021 over en pulje på ca. 90 millioner kroner til støtte af grønne udviklings- og demonstrationsprojekter inden for hele fødevaresektoren. 

I forbindelse med hver ny ansøgningsrunde holder GUDP traditionelt to informationsmøder, hvor kommende ansøgere kan blive klogere på ansøgningsprocessen og høre mere om de kriterier, som ligger bag vurderingen af projekterne.  

På grund af corona-situationen bliver begge møder dog holdt som webinarer i sidst i januar. Det er gratis at deltage, og møderne er nu åbne for tilmelding:

Tilmelding og program:  

Mød GUDP-formanden

På webinarerne bliver der lejlighed til at høre GUDP´s formand Mikael Thinghuus introducere målsætningerne for GUDP i 2021. GUDP har netop med offentliggjort sin handlingsplan for 2021, som udstikker de overordnede målsætninger for programmets arbejde og prioriteringer i det kommende år.

GUDP-sekretariatets medarbejdere holder desuden indlæg og forklarer ansøgningsproceduren og præsenterer det aktuelle ansøgningsmateriale. Der bliver mulighed for at få svar på spørgsmål både mundtligt og skriftligt, mens individuel sparring henvises til telefonisk dialog med sagsbehandlerne efter mødet.

To projekter deler erfaringer

To projekter deler erfaringerDer bliver også mulighed for at høre projektledere fra to interessante GUDP-projekter fortælle om deres erfaringer og resultater af samarbejdet med GUDP på de kommende informations-webinarer.

Karin Loft Eibye fra Teknologisk Institut fortæller om projektet AquaLæder, som netop er afsluttet. Projektet arbejde med udnyttelse af fiskeskind til erstatning for læder til bl.a. tasker og møbelbetræk.  

Desuden medvirker Mette Fisker fra Dansk Vegetarisk Forening. Hun fortæller om erfaringerne fra projektet Netværk for Fremtidens Planteproteiner.

Individuel sparring

Alle med GUDP-egnede projektideer er velkomne til at sende en kort projektbeskrivelse til GUDP-sekretariatet, hvor sagsbehandlerne står til rådighed med kvalificeret sparring. Beskrivelsen må højst fylde én side i en særlig skabelon, som findes på GUDP´s hjemmeside.

Informations-webinarer

GUDP afholder to online informationsmøder, som er åbne for alle, der overvejer at søge støtte fra den ordinære pulje i første halvår af 2021

Tilmelding og program:

Ansøgning til GUDP´s 1. runde 2021

Der er åbent for ansøgninger til GUDP´s ordinære pulje for første halvår af 2021 fra 18. december 2020

Hent ansøgningsmaterialet her

Ansøgningsfrist:
2. marts 2021 kl. 12:00.

Der er åbent for ansøgninger til GUDP´s ordinære pulje for første halvår af 2021 fra 18. december 2020

Hent ansøgningsmaterialet her

Ansøgningsfrist:
2. marts 2021 kl. 12:00. 

Individuel sparring

Alle med GUDP-egnede projektideer kan sende en ensides projektbeskrivelse til GUDP-sekretariate og få sparing på ideen. 

Brug skabelonen her: "Kan min ide blive et projekt"