Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - januar 2021

19-01-2021

I dette brev kan du læse sidste nyt om bl.a. vandløbsrestaurering i 2021 samt kommende informationsmøder vedrørende både klima-lavbundsordningen samt vådområde- og lavbundsordningerne.

Du kan læse brevet her

Vejledning til import af shapefil