Indeksregulering af pesticidbelastningsafgiften

14-01-2021
Pesticider

Pesticidbelastningsafgifterne er blevet indeksreguleret pr. 1. januar 2021.

Som følge af Lov nr 168 af 29/02/2020 blev pesticidbelastningsafgifterne for en række kemiske pesticid-produkter indeksreguleret pr. 1. januar 2021. Afgifterne er reguleret for alle kemiske pesticid-produkter, der var godkendt pr. 1. januar 2021 samt ophørte produkter, der har frist for salg i detailleddet i 2021. De indeksregulerede afgifter kan ses i følgende oversigt. Biocider og mikrobiologiske pesticid-produkter er belagt med en værdiafgift og indeksreguleres derfor ikke. Miljøstyrelsen henviser til Skatteministeriet for eventuelle spørgsmål om afgiften.