Igangværende undersøgelse af muligheder for håndtering af asbestholdigt byggeaffald, der indeholder andre problematiske stoffer

06-01-2021
Affald

Miljøstyrelsen har igangsat et vidensopbygningsprojekt, som vil være første skridt mod at løse udfordringerne omkring håndtering af asbestholdigt affald, der også er farligt affald pga. indhold af fx PCB, PAH´er og tungmetaller.

Projektet har til formål at foretage en indledende undersøgelse af de nationale muligheder for håndtering af denne problematiske affaldstype. Dette affald skal i dag eksporteres til deponering i udlandet, idet der på nuværende tidspunkt ikke findes en holdbar dansk løsning til håndtering af denne type affald. Projektet udarbejdes af DTU Miljø hos Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med Aarhus Universitet (AU), som undersøger mulighederne for at deponere og forbrænde i Danmark. Projektet forventes afsluttet i april 2021.

Der vil i forbindelse med udarbejdelsen af projektet blive afholdt et orienteringsmøde for kommunale myndigheder og interessenter i branchen. Dette orienteringsmøde vil blive arrangeret i samarbejde med Videnscenteret for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB) i foråret 2021, og afvikles virtuelt pga. corona situationen. Det forventes, at programmet, foruden en præsentation af forskningsprojektets indhold, også vil indeholde andre nyheder inden for bygge-og anlægsaffaldsområdet. Yderligere information vil komme snarest.