Første overvågning af jyske bævere

18-01-2021
Natur NOVANA

Biologer i Miljøstyrelsen drager netop nu i felten for at holde øje med bæverne i Jylland. Det sker som led i den første officielle NOVANA-overvågning af bæverne.

Bæver i Klosterheden. Arkivfoto: Naturstyrelsen

Hvor bor de jyske bævere, og hvor mange er der?

Det spørgsmål finder biologer fra Miljøstyrelsen netop nu svar på. Vinteren er den bedste årstid til bæverovervågning, for så holder dyrene sig tæt på deres vinter –og ynglebo, og så er det lettere at afgøre om et bo er aktivt eller ej.

”Bæveren er sky og lever skjult, så det er nærmest umuligt at tælle individerne direkte. I stedet undersøger vi de lokaliteter, hvor bæveren færdes. Vi er særligt interesserede i de aktive ynglebo, fordi vi kan gange op med en gennemsnitlig familiestørrelse, og på den måde udregne den samlede bestand,” siger biolog Jørgen Lissner fra Miljøstyrelsen.

 

Lokaliteterne udvælges på baggrund af oplysninger fra Naturstyrelsen og Aarhus Universitet. Overvågningen understøttes af droner i store, ufremkommelige sumpområder, men langs mange vandløb og søer foregår den til fods. 

Miljøstyrelsens biologer vurderer, om et bo er aktivt ved at kigge efter tegn på frisk bæveraktivitet i form af bævergnav og vedligehold af bo og bæverdæmning. Ofte vil der være ædepladser og små stier, kaldet bæverveksler, som tegn på færdsel tæt ved boet. Der kan også være gemt fødedepoter bestående af grene stukket i vandløbsbunden.

En sjælden gang imellem ser overvågerne et glimt af bæveren tæt ved boet, inden den forsvinder under vandet. Sommetider med et advarende plask med halen, så de andre bævere ved, at der er fare på færde.

Overvågningen står på frem til april, og resultatet af bæverovervågningen bliver tilgængelig i Naturdatabasen på Danmarks Miljøportal og Arter.dk 1. februar 2022

Bæveren trives og spreder sig

Siden de første bævere blev sat ud i Klosterheden for 20 år siden, har dyrene spredt sig til nye steder i Midt- og Vestjylland. Et mindre antal har spredt sig så langt væk som Nord- og Sydjylland, med Vejen og Aalborg kommuner som de hidtidige yderpunkter.

Den jyske bæverbestand tæller cirka 300 dyr, viser tidligere estimater. Den sjællandske bestand er omkring 50-60 dyr. 

Bæveren er beskyttet

Bæveren er omfattet af habitatdirektivets strengeste beskyttelse. Derfor skal der foretages en overvågning af artens bestandsstørrelse og udbredelse, som danner grundlag for en vurdering af artens bevaringsstatus.

I starten levede bæveren kun på statens arealer, hvorfor Naturstyrelsen i samarbejde med frivillige stod for overvågningen, men med spredningen til større dele af Jylland er overvågningen overgået til Miljøstyrelsen som en del af NOVANA.

Fakta om bæveren

Bæveren blev genindført til Danmark i 1999 til Klosterheden. I 2009 og 2010 blev der også udsat bævere i Nordsjælland.

Du kan læse mere om bæveren i Miljøstyrelsens artsleksikon

Jørgen Lissner

Biolog
Miljøstyrelsen Midtjylland