Fire ERA-net åbner for ansøgning til ny pulje til klima-projekter

13-01-2021

Der er 7,4 mio. kroner til danske projekter i ny ERA-Net-pulje for internationale projekter, som kan reducere landbrugets klimabelastning via bedre samspil mellem husdyr- og planteproduktion.


De fire ERA-Net SusAn, FACCE ERA-GAS, ICT-AGRI-FOOD og SusCrop åbner i begyndelsen af februar 2021 for ansøgning til en ny fælles pulje på sammenlagt 6,5 millioner euro til forsknings- og udviklingsprojekter.

Projekterne skal styrke udvikling af bæredygtige landbrugssystemer med både husdyr- og planteproduktionen ved hjælp af digitale løsninger eller ICT med det formål at reducere udledningen af klimagasser fra produktionen. Udbuddet hedder: “Circularity in mixed crop and livestock farming systems, with emphasis on greenhouse gas mitigation."

I alt 21 institutioner fra 19 forskellige lande står bag det nye udbud, og GUDP har reserveret 1 million euro til danske deltagere, svarende til 7,4 millioner kroner.

Hvem kan søge?

Det nye udbud henvender sig til forskningsinstitutioner og virksomheder, som vil udvikle og fremme nye teknologier, der knytter husdyr- og planteproduktionen sammen og derved reducerer udledningen af klimagasser.

Målet er udvikling af cirkulære produktionssystemer, som gør landbruget mere grønt og bæredygtigt.

Ansøgningerne skal beskrive projektets bidrag på følgende områder:

  1. Integrerede husdyr- og planteproduktionssystemer
  2. Reduktion/monitorering af emissionen af klimagasser fra de pågældende landbrugssystemer
  3. Innovation, udvikling og anvendelsen af digitalt teknologi – det væres sig eksisterende og/eller nye ICT-systemer, som kan gøre produkternes vej fra mark til forbruger mere transparent og bæredygtig
  4. En systemisk tilgang til udviklingsarbejdet

Læs mere om udbuddet, ansøgningsprocessen og konsortiet her:

Pre-announcement of the 2021 Joint Call on “Circularity in mixed crop and livestock farming systems, with emphasis on greenhouse gas mitigation”

Yderligere information:
Julia Gajo: Obfuscated Email
Rasmus Grønfeldt: Obfuscated Email