Data om søer, vandløb og hav samles ét sted

19-01-2021
NOVANA Natur Vandmiljø

Nyt it-system samler flere årtiers vandmiljødata, der siden amternes tid har været spredt på seks platforme.

Indlæsning og anvendelse af data om det danske vandmiljøbliver bliver nu stærkt forbedret. Tidligere var data spredt på seks it-systemer med hver sin unikke opbygning, der gjorde det svært at sammenstille data på tværs af systemerne.

Fremover kan man koncentrere sig om ét system kaldet VanDa. Her kan man indrapportere miljødata, bruge en kortløsning og via en brugergrænseflade få nemmere adgang til data end tidligere.

Det svarer til at du tager seks gamle biblioteker, hvor bøgerne står i hver deres system og samler dem i et moderne og smart bibliotek, siger kontorchef Michael Hastrup fra Miljøstyrelsen.

I første omgang bliver der lukket op for inddatering og kvalitetssikring af data, og så vil data gradvist blive gjort offentlig tilgængelige i løbet af 2021.

- VanDa giver os klar struktur og høj kvalitet af data om overfladevand samlet et sted. Det betyder, at vi får et bedre grundlag for at følge udviklingen og sætte målrettet ind, hvor der er et behov, siger vicedirektør Lars Møller Christiansen fra Miljøstyrelsen.

Vandløbsmedarbejdere er målgruppen

Målgruppen for VanDa er miljøfagfolk, der laver fiskeundersøgelser, bundfauna- og vegetations-undersøgelser, fysiske undersøgelser samt vandkemiske undersøgelser af vandløb, søer og marine områder.

Flemming Sørensen, der er styregruppemedlem for udvikling af VanDa og miljømedarbejder i Varde kommune siger:

- VanDa indeholder de fleste data om vandløb, søer og havområder. Det er et meget komplekst område med 35 datatyper, som indbyrdes er meget forskellige. Vandkemiundersøgelser i søer har datamæssigt ikke meget tilfælles med fiskeundersøgelser i vandløb. Men samlet ét sted gør det data overskuelige og let tilgængelige.

AArhus Universitet har hjulpet med at flytte de store mængde information om vandmiljøet fra de gamle systemer til det nye.

Fakta om VanDa

VanDa erstatter STOQ, WinRambi, WinBio, Aquabase, Fiskbase og MFS-base.

VanDa er udviklet af Danmarks Miljøportal.

Yderligere oplysninger

Michael Hastrup

Kontorchef
Miljøstyrelsen Storstrøm