Ændring af brugerbetalingsbekendtgørelsen

04-01-2021
Industri Landbrug

Den 1. januar 2021 træder ændringer i brugerbetalingsbekendtgørelsen i kraft. Ændringerne indebærer bl.a. ændring af timetaksten for brugerbetaling.

Kommuner og Miljøstyrelsen opkræver brugerbetaling hos virksomheder og husdyrbrug for miljøgodkendelses- og tilsynsaktiviteter iht. brugerbetalingsbekendtgørelsen.
Ændringen af bekendtgørelsen betyder, at den fastlagte grundtakst justeres fra 243,40 kr. (2005) til 427 kr. (2020). Da taksten årligt PL-reguleres i henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 2 medfører det, at timetaksten pr. 1. januar 2021 vil være 433,41 kr.

Endvidere fremgår det af bekendtgørelsen, at tilsynsmyndigheden kan opkræve brugerbetaling for de ressourcer, der anvendes ved udtalelser om visse større husdyrbrugs indberetning af PRTR-data og virksomheders indberetning af oplysninger for store fyringsanlæg.

Du kan læse mere om ændringerne til brugerbetalingsbekendtgørelsen på høringsportalen.

Bekendtgørelsen kan findes her.