Vindmøllevejledning – endelig revideret udgave

11-02-2021
Støj

Miljøstyrelsens reviderede vindmøllevejledning har været i offentlig høring i efteråret 2020.

Vejledningen er ændret som følge af en revision af vindmølle-bekendtgørelsen i 2019. Miljøstyrelsen har behandlet høringssvar og der foreligger nu en endelig revideret vindmøllevejledning til offentliggørelse.

Den reviderede vindmøllevejledning, høringssvar og høringsnotat kan ses på høringsportalen

Vindmøllevejledning nr. 51/2020 ligger på Miljøstyrelsens hjemmeside med Miljøstyrelsens øvrige vejledninger og bekendtgørelser om støj