Udbringning af forsuret gylle - opdateret vejledning

24-02-2021
Landbrug

Der er ændret i vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 10 om udbringning af forsuret gylle.

Det er præciseret, under hvilke omstændigheder udbringning af forsuret gylle kan erstatte kravet om nedfældning. Måderne at forsure gylle på er gennemgået, og den dokumentation der skal til, for at vise, at forsuringen er gennemført, er beskrevet.