Spanien tilslutter sig hjemmeside med lister over hormonforstyrrende stoffer i EU

02-02-2021
Kemikalier

Miljøstyrelsen står sammen med myndigheder i Belgien, Frankrig, Holland og Sverige i spidsen for en hjemmeside med lister over hormonforstyrrende stoffer. Nu har Spanien også valgt at deltage i initiativet og dermed være med til at udbrede kendskabet til hormonforstyrrende stoffer og reguleringen af disse.

Hjemmesiden blev lanceret i juni 2020, og formålet er bl.a. at skabe overblik over EU's regulering af hormonforstyrrende stoffer. Derudover sætter hjemmesiden generelt fokus på området og øger kendskabet og gennemsigtigheden på tværs af lovgivninger, hvor hormonforstyrrende stoffer kan indgå.

Hjemmesiden er netop blevet opdateret og kan tilgås her: http://www.edlists.org/

På EU Kommissionens hjemmeside kan man bl.a. læse om politiske initiativer på området, og herfra kan www.edlists.org også tilgås.