Satserne for tilskud til demonstrationsprojekter i GUDP er ændret

09-02-2021

Store virksomheder og projekter inden for fiskeri og akvakultur får tilskud efter nye satser fra og med GUDP´s første ansøgningsrunde i 2021.

 

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP, har fået nye retningslinjer for tilskudssatserne til demonstrationsprojekter. Det har konsekvenser for ansøgere inden for fiskeri og akvakultur og for store virksomheder, som søger tilskud til demonstrationsaktiviteter.

Store virksomheder er defineret som virksomheder med over 250 ansatte, med en årlig omsætning over 50 millioner euro og/eller en samlet årlig balance over 43 millioner euro.

De nye regler indebærer, at tilskudssatsen til demonstration nu er 25 procent for store virksomheder, hvis projektet ikke er et samarbejdsprojekt og 40 procent til samarbejdsprojekter. Det samme gælder for alle projekter inden for fiskeri og akvakultur, uanset virksomhedernes størrelse.

Uændrede satser til landbrugsprojekter

De ændrede regler angår kun de to nævnte kategorier. Inden for det primære landbrug og forarbejdning af landbrugsprodukter kan både mikro-virksomheder og små og mellemstore virksomheder fortsat få 70 procent i tilskud til demonstrationsaktiviteter. Det gælder også for organisationer og producentsammenslutninger inden for landbrugssektoren uanset størrelse.

Alle tilskudssatser er nærmere beskrevet i vejledningen til GUDP´s første ordinære ansøgningsrunde i 2021, som er åben for ansøgninger frem til 2. marts klokken 12.00.

Læs mere om ansøgningsproceduren i vejledningerne på Landbrugsstyrelsens Tilskudsportalk