PFOS-forurenet spildevand stammer formentlig fra brandskole

05-02-2021
Vandmiljø PFAS

Der er udledt spildevand med høje koncentrationer af stoffet PFOS fra Korsør Renseanlæg. Kilden til forureningen er formentlig brandskolen i Korsør, som nu er i gang med undersøgelser, som skal indsnævre forureningskilden.

SK Forsyning i Korsør målte i december sidste år høje koncentrationer af PFOS i udledt spildevand fra Korsør Renseanlæg. Nu peger Slagelse Kommunes kildeopsporing på, at det er brandskolen i Korsør, som er kilden til forureningen. Stoffet er i dag forbudt at anvende i brandslukningsskum, og forsyningen oplyser, at det derfor ikke mere bruges på skolen. 

PFOS er kræftfremkaldende, det påvirker reproduktionen og er akut giftigt. Det er endvidere mistænkt for hormonforstyrrende egenskaber. Stoffet bioakkumuleres og forsvinder således ikke bare i naturen, men ophobes gennem fødekæden. 

- I Miljøstyrelsen ser vi på sagen med stor alvor, fordi PFOS er et stof, der ikke nedbrydes særligt nemt i naturen, samtidig med det ophobes i fødekæden, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Jane Hansen og tilføjer:

 - Det er meget positivt, at Slagelse Kommune og SK Forsyning allerede har iværksat tiltag for at imødegå forureningen med fokus på tiltag ved kilden, og at kommune og forsyning blandt andet er i dialog med regionen om afklaring af årsag og mulige løsninger. 

Slagelse Kommune er både tilladelses- og tilsynsmyndighed på brandskolens tilslutningstilladelse. Eftersom Slagelse Kommunes kildeopsporing peger på, at det er brandskolen, der er kilde til udledning af PFOS, er Slagelse Kommune miljømyndighed på sagen med ansvar for den videre opfølgning.

Udledning fra Korsør Renseanlæg sker til det vandområde, der i vandområdeplaner 2015-2021 ikke har en god kemisk tilstand, blandt andet på grund af PFOS. Miljøstyrelsen har ikke via de løbende målinger kunnet konstatere en forværring i området og har derfor ikke haft grund til mistanke om den konkrete udledning. Det er som udgangspunkt miljømyndigheden, i det konkrete tilfælde kommunen, der vurderer en udlednings miljøpåvirkning.

Kommunen oplyser, at der ikke indvindes drikkevand i området omkring renseanlægget og brandskolen, og der er derfor ikke risiko for, at fundet af PFOS belaster drikkevandet.