Offentlig høring for Creosot i PT8 om undtagelse fra udelukkelseskriteriet

11-02-2021
Biocider

Offentlig høring om alternativer til Creosot i PT8, da stoffet er vurderet at være karcinogen, reproduktionsskadende samt at indeholde PBT bestanddele.

Creosot er færdigvurderet for optag i PT8. Da stoffet er vurderet at være karcinogen, reproduktionsskadende samt at indeholde PBT bestanddele opfylder stoffet udelukkelseskriteriet og kan derfor som udgangspunkt ikke godkendes. Der kan dog gøres undtagelser i henhold til artikel 5, stk 2 i Biocidforordningen, hvormed Creosot kan godkendes for en begrænset periode på 5 år, se mere herom i linket nedenfor.

Det er vigtigt, at interesserede parter (fremstillere, brugere af biocidholdige produkter, berørte industrier, myndigheder osv.) bidrager til den offentlige høring med henblik på at indsamle værdifuld information til beslutningsprocessen.

Høringen og dermed mulighed for at indsende information løber indtil den 30. marts 2021.

Mere information om denne høring er tilgængelig på ECHAs hjemmeside.