Ny undersøgelse af fysiske urenheder og plastpolymerer i biopulp

09-02-2021
Affald

Miljøstyrelsen har udgivet en ny rapport om biopulp, der skal bidrage til mere viden om indholdet af plastpolymerer og indholdet af fysiske urenheder ned til 1 mm. Projektet belyser bl.a. muligheder og udfordringer ved anvendelse af analyser ned til 1 mm og effektiviteten af flere teknologier inden for forbehandling af madaffald.

Bioaffalnd

I lyset af det nye krav om særskilt indsamling af madaffald fra husholdninger og erhverv, har det været projektets formål at tilvejebringe ny og opdateret viden omkring de nuværende teknologier, deres effektivitet og renhed af biopulpen, samt hvilke plastpolymerer, biopulpen kan indeholde. Den rene biopulp kan efterfølgende bruges til produktion af biogas og anvendes på landbrugsjord, så næringsstoffer kan recirkuleres.

Resultaterne skal indgå som baggrund for Miljøstyrelsens vurdering af forbehandlingsanlæggenes overholdelse af grænseværdier for fysiske urenheder i Affald til jord-bekendtgørelsen. I projektet blev der også identificeret og afprøvet en metode til analyse af fysiske urenheder ned til 1 mm frem for den nuværende analyse ned til 2 mm.

Det blev fundet, at alle anlægs middelværdier overholdte grænseværdierne og størstedelen af plastindholdet var identificeret til bioposer og LDPE, som hovedsageligt bruges til bæreposer. Dog for analyser ned til 1 mm blev det fundet, at bioposer blev opløst i oprensningen af prøverne.

Læs rapporten her