Nyt tilskud til lavbundsjord skal spille nøglerolle i klimakampen

01-02-2021
Landbrug Grøn virksomhed

Udtagning af lavbundsjord sætter en prop i udledningen af klimagasser samtidig med, at der kommer ny natur.

Når lavbundsjorden bliver våd, bliver drivhusgasserne i jorden. Foto: Miljøstyrelsen.

I dag åbner den nye tilskudsordning til lavbundsjorder. Går alt efter planen fører ordningen, der hører hjemme i Miljøstyrelsen, til udtagning af 2.000 hektar landrugsjord og til, at klimaet skånes for 30.000 tons CO2 i 2030.

Der er i alt afsat 255,5 mio.kr. til den nye tilskudsordning til klima-lavbund i 2021 og 2022. Beløbet skal dække kompensation til lodsejere og projektering og anlæg. 

Jeg håber på mange ansøgninger på vores nye Klima-Lavbundsordning, der som noget kan søges direkte af lodsejerne. Minimumskravet er 10 ha, og det betyder, at en lodsejer, som har et stort stykke lavbundsjord ikke behøver, at blive enige med andre end sig selv. Flere lodsejere kan også gå sammen om en ansøgning, siger Lars Møller Christiansen vicedirektør i Miljøstyrelsen.

Kommunerne forventes at få en vigtig rolle, når der skal gennemføres store projekter, hvor flere lodsejere går sammen om et projekt. I Kommunernes Landsforening sætter man pris på enkelheden og helhedstilgangen i den nye ordning:

Vi vil gerne have projekterne hurtigt i gang, og derfor er det positivt, at man nu kan nøjes med én ansøgning til både forundersøgelse og etablering af projektet. Samtidig udbetales  kompensationen til lodsejerne på én gang. Vi havde dog gerne set, at muligheden for jordfordeling og de andre redskaber, som ligger i Naturstyrelsens udtagningsordning, også havde været med, da vi tror, at det er nøglen til at gennemføre flere og endnu større projekter. Det arbejder vi på, at ordningen kan udvides med i næste runde, siger Sara Røpke, kontorchef i Kommunernes Landsforening, KL. 

Læs mere om klima-lavbund på Miljøstyrelsens hjemmeside

Konkrete fordele for landmanden

Den nye Klima-Lavbundsordning er opbygget, så enkelt som muligt, hvilket giver en række fordele for lodsejerne:

-Lodsejerne får hele kompensationen udbetalt på én gang, når projektet er etableret.

-Klima-lavbundsprojekter kan integrere flere tiltag under ét tilsagn og ét tilskud, det kan fx være tiltag til forbedring af natur-og vandmiljø, klimatilpasning og friluftsliv.

-Klima-lavbundsordningen kan søges af individuelle lodsejere. Hvis flere går sammen om et projekt, kan kommunen lave ansøgningen.

Den 4. februar holder Miljøstyrelsen digitalt informationsmøde om den nye lavbundsordning.

LÆS NYHEDEN: Kom til informationsmøde om den nye klima-lavbundsordning

Våd jord er godt for klimaet

Når lavbundsjorden bliver våd, bliver der sat en prop i udledningen af drivhusgasser fra jorden. 

Klimaeffekten opstår, fordi jorden tilføres mindre ilt, når vandstanden hæves. Dermed sker nedbrydningen af jordens kulstofindhold langsommere eller ophører helt, så der udledes færre drivhusgasser. I stedet skabes nye naturområder uden gødning, sprøjtning og jordbehandling.

86.000 kroner i kompensation 

Den nye klima-lavbundsordning kan både søges af enkeltpersoner, virksomheder, kommuner og fonde. Lodsejer får op til 86.000 kroner i kompensation for hver hektar lavbundsjord, man tager ud af drift. For at få tilskud skal dræning og jordbearbejdning ophøre. Man kan fortsat have dyr på græs, slå hø og gå på jagt på lavbundsjorden.

Fakta: Andre ordninger til udtagning af lavbundsjorde

Der findes flere forskellige ordninger som giver mulighed for at udtage lavbundsjorde til gavn for klimaet, naturen og vandmiljøet.

Ud over Miljøstyrelsens Klima-Lavbundsordning vil Naturstyrelsen også gennemføre klima-lavbundsprojekter. Se nærmere her 

Samtidig opretholdes Landbrugsstyrelsens EU-medfinansierede ordning til udtag af lavbundsjorder. Se nærmere her: Landbrugsstyrelsen - lavbundsprojekter