Haveejerne skal have mulighed for at få hjælp til at vælge sprøjtemidler

03-02-2021
Pesticider

Miljøstyrelsen lancerer nu kursus over nettet til medarbejdere i havecentre og byggemarkeder, der sælger sprøjtemidler til private. Det erstatter et tidligere fremmøde-kursus.

Kan haveejere bruge lugejern eller en fliserenser i stedet for sprøjtemidler, når ukrudtet skal væk? Hvad betyder de forskellige faremærker, som står på dunkene med sprøjtemidler? Der kan være mange spørgsmål, når haveejere skal vælge de rigtige midler til at bekæmpe ukrudt i haven eller på fliserne. Havecentrene, der sælger sprøjtemidler, skal have tilstrækkeligt mange ansatte med viden om sikker brug af sprøjtemidler og om brug af alternativer til sprøjtemidler, så haveejerne kan få gode råd og vejledning.

Derfor er der krav om, at alle forhandlere, der sælger sprøjtemidler til haveejere, skal have mindst én medarbejder med et forhandlercertifikat, og vedkommende skal være i besiddelse af en F1-autorisation erhvervet via Miljøstyrelsens Autorisationssystem for Bekæmpelsesmidler (MAB). Dette tidligere kursus, der varede en hel dag og krævede fysisk fremmøde, erstattes nu af et kortere e-læringskursus. Dermed kan kurset gennemføres når som helst og kræver kun, at kursisten har en internet opkobling. Det betyder, at det vil være nemmere at gennemføre kurset.

Senest 1. maj skal medarbejdere hos forhandlere gennemføre e-læringskurset

E-læringskurset er tilgængeligt via linket nedenfor. Alle forhandlere, der sælger sprøjtemidler godkendt til ikke-professionelle brugere, skal sørge for, at de senest den 1. maj 2021 har mindst én medarbejder ansat, der har et forhandlercertifikat, og dermed enten har gennemført e-læringskurset eller som inden for de seneste 4 år har gennemført den tidligere udbudte 1-dags forhandleruddannelse. De skal tillige have erhvervet en F1-autorisation. 

Kravet om, at der skal være uddannede medarbejdere hos forhandlere af ikke-professionelle pesticider, har været gældende siden 2014. Siden sommeren 2020 har det ikke været muligt at deltage i forhandlerkurset eller opfølgningskurser pga. overgangen til lanceringen af e-læringskurset. Desuden er en række medarbejdere for tiden hjemsendte grundet Corona restriktioner. Der gælder derfor en overgangsperiode frem til 1. maj, hvorefter kravet skal være opfyldt.

Kravet om forhandlercertifikat kan også opfyldes, hvis mindst én medarbejder har en S1-autorisation (sprøjtecertifikat) eller en S2-autorisation (hånd- og rygsprøjtecertifikat). Men gennemførelsen af e-læringskurset kan være nyttig også for personer, der allerede har en S1- eller S2-autorisation.

Fakta om kurset:

Alle kan gennemføre kurset online. Næste dag kan man erhverve en F1-autorisation via MAB mod betaling af et gebyr på 340 kr. Uddannelsen er gyldig i 4 år. Herefter skal e-læringskurset gennemføres på ny, og en F1- autorisation skal erhverves for en ny 4-årig periode.

E-læringskurset svarer til 3,7 timers undervisning. En person med forhandlercertifikat får bl.a. viden om risici ved brugen af sprøjtemidler for mennesker og miljøet, om hvordan sprøjtemidler bruges sikkert og korrekt og viden om hvordan man forebygger og bekæmper ukrudt uden brug af sprøjtemidler. På baggrund af kurset, kan medarbejdere med forhandlercertifikat vejlede haveejere og andre kunder om korrekt valg og brug af sprøjtemidler godkendt til ikke-professionel anvendelse, samt rådgive om alternativer til brug af sprøjtemidler.

Kurset afsluttes med en test, som skal gennemføres, for at dokumentere, at e-læringskursset er fuldført.

Klik her hvis du ønsker at læse mere om e-læringskursus for forhandlere og evt. ønsker at gennemføre kurset.

For yderligere oplysninger kontakt:

Eja Lund, Obfuscated Email, mobilnr: 29 36 78 86.