Hånddesinfektion tilbagekaldes grundet risiko for øjenskader

17-02-2021
Biocider Tilsyn og håndhævelse

Miljøstyrelsen tilbagekalder hånddesinfektionsproduktet ”Tork Alkohol Hånddesinfektion Skum” solgt af virksomheden Essity Denmark A/S.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har den 11. februar 2021 påbudt virksomheden Essity Denmark A/S straks og inden den 12. marts 2021 at tilbagekalde hånddesinfektionsproduktet ”Tork Alkohol Hånddesinfektion Skum” fra forhandlere og brugere. Det skyldes dels, at den tiltænkte brug udgør en uacceptabel risiko for permanente skader på øjne, dels at produktet placeres i farekategorien høj, hvilket ikke er acceptabelt, når et hånddesinfektionsprodukt tilbydes almindelige borgere.

”Kemikalieinspektionen vurderer, at anvendelsen af "Tork Alkohol Hånddesinfektion Skum" udgør en uacceptabel risiko i forhold til almindelige brugere i miljøer som f.eks. lufthavne, togstationer, restauranter og hoteller, hvor det bruges i dag. Produktet er vildledende med hensyn til risikoen ved anvendelsen af det, da det oprindeligt er til professionelle brugere," siger Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen.

Det betyder, at Essity Denmark A/S senest den 12. marts 2021 skal tilbagekalde produktet fra forhandlere og brugere, som har købt ”Tork Alkohol Hånddesinfektion Skum” inden for det sidste år. Det skal bemærkes, at Essity Denmark A/S ifølge Kemikalieinspektionens oplysninger allerede har orienteret sine forhandlere.

Derpå har Essity Denmark A/S, en frist på fem hverdage til at fremsende dokumentation til Kemikalieinspektionen for, at påbuddet er efterkommet.

Påbuddet er givet i henhold til kemikalielovens § 48, stk. 2, nr. 3.

For yderligere information kontakt venligst: Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen på: 2162 5966.