E-læringskursus om brug af pesticider til bejdsning

01-02-2021
Pesticider

Miljøstyrelsen lancerer nu et e-læringskursus til personer, der er beskæftiget med brug af pesticider til bejdsning af korn og kartofler. Formålet er at sikre, at personalet kan leve op til kravet om en S3-autorisation og at de erhverver viden om korrekt anvendelse og opbevaring af bejdsemidler og den bejdsede udsæd. Bejdsepersonale skal gennemføre e-læringskurset inden den 1. april 2021.

Uddannelse målrettet bejdsepersonale

E-læringskurset skal gennemføres af personer, der anvender pesticider til bejdsning af korn, frø, kartofler og lign. eller midler til spirehæmning af fx kartofler, andre grøntsager og frugter på lagre. E-læringskurset er målrettet de omtalte medarbejdere i virksomheder, hvis hovedbeskæftigelse er bejdsning.

Hvis du alene er beskæftiget med bejdsning af udsæd i forbindelse med arbejde på forsøgsstationer og forædlingsvirksomheder, og ikke i forbindelse med produktion af udsæd eller læggemateriale, er der ikke krav om bejdsecertifikat.

Autorisation giver ret til køb af pesticider og til bejdsning

Når du har gennemført e-læringskursus, har du et bejdsecertifikat. Det giver mulighed for at ansøge om en S3-autorisation i Miljøstyrelsens autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB). Med denne autorisation får man ret til at anvende pesticider til bejdsning af korn, frø, kartofler og lign. samt midler til spirehæmning af fx kartofler og andre grøntsager og frugter på lagre. Man får ikke ret til at anvende andre typer af pesticider.

Den autoriserede person får endvidere ret til at købe pesticider godkendt til professionel anvendelse. Efter tilknytning af autorisationen til bejdsevirksomheden, som den autoriserede medarbejder er beskæftiget i, opnår bejdsevirksomheden ret til at købe pesticider.

Har du allerede en S1-autorisation (sprøjtecertifikat), er der ikke krav om, at du også erhverver en S3-autorisation. Men gennemførelsen af e-læringskurset kan være nyttig for dig at gennemføre.

Efter e-læringskurset skal du autoriseres i MAB

Alle kan gennemføre e-læringskurset online. Herefter kan man ansøge om en S3-autorisation via MAB. I den forbindelse skal man oplyse CVR-nummer på den virksomhed, man er beskæftiget i. På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen ansøgningen og træffer afgørelse om eventuel anerkendelse. Når Miljøstyrelsen har anerkendt din ansøgning, vil du modtage en besked i din e-boks, og du skal igen tilgå MAB systemet og erhverve autorisationen ved at betale et gebyr på 340. kr. Miljøstyrelsen kan løbende bede fx bejdsevirksomheder om at bekræfte ansættelsen af S3-autoriserede medarbejdere

Uddannelsen er gyldig i 4 år. Herefter skal e-læringskurset gennemføres på ny, og en S3- autorisation skal erhverves for en ny 4-årig periode.

e-læringskurset er tilgængeligt nu og skal gennemføres senest 1. april

E-læringskurset er nu tilgængeligt og er gratis at gennemføre. Alle der beskæftiger sig med bejdsning af sædekorn, kartofler mv., og som ikke allerede har en S1-autorisation, skal senest den 1. april 2021 gennemføre e-læringskurset og dernæst erhverve en S3-autorisation. Har man tidligere erhvervet en S3-autorisation bortfalder gyldigheden af denne den 1. april 2021.

Hvad indeholder e-læringskurset?

E-læringskurset svarer til 3,7 timers undervisning.

En person, der er beskæftiget med brug af bejdsemidler skal kunne læse og forstå brugsanvisning og øvrigt information på en etiket på de godkendte bejdsemidler samt vælge de rette personlige værnemidler. Derudover skal bejdsepersonalet vide, hvordan man anvender og opbevarer bejdsemidler, hvordan man mærker bejdset udsæd, og hvordan man bortskaffer rester af bejdsemidler og tomme pesticidemballager på lovlig vis. Endelig skal de have kendskab til, hvordan en sprøjtejournal udfyldes. Alle dele er vigtige for at udføre en bejseopgave korrekt og sikkert.

Kurset afsluttes med en test, som skal gennemføres, for at dokumentere, at e-læringskurset er fuldført.

Klik her hvis du ønsker at læse mere om e-læringskursus for bejdsere og evt. ønsker at gennemføre kurset.

For yderligere oplysninger kontakt:

Eja Lund, Obfuscated Email,

mobilnr: 29 36 78 86