Vand, luft, affald og klima er fokus i MUDP´s handlingsplan for 2022

14-12-2021

Rent vand, ren luft, klima og biodiversitet samt cirkulær økonomi skal være pejlemærkerne for nye MUDP-projekter i 2022. Det fremgår af MUDP’s handlingsplan som netop er offentliggjort.

Foto: Johannes Gjerris (Rosenfeldt) og Lars Aarø (Fokusfoto)

En ny handlingsplan for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) ligger nu klar. Handlingsplanen udstikker kursen for MUDP´s arbejde i det kommende år og peger på de fokuspunkter, som står højest på prioriteringslisten i 2022.

MUDP’s overordnede formål er at styrke dansk erhvervslivs førerposition, inden for det grønne område ved at støtte udvikling på de felter, hvor dansk forskning og erhvervsliv i forvejen står stærkt. I det nye år har MUDP 120 millioner kroner til at støtte miljøteknologiske projekter. Alle projekter, som arbejder med udvikling af ny teknologi til at løse væsentlige miljøproblemer, kan komme i betragtning, men nogle indsatsområder har særlig prioritet.

Der et særligt fokus på projekter inden for cirkulær økonomi og affald, projekter der kan sikre rent vand og ren luft og projekter som sigter mod at bevare natur og biodiversitet. Herudover er der også fokus på projekter, som kan styrke klimaindsatsen og bidrage til, at Danmark opfylder klimalovens målsætninger og implementering af regeringens grønne forskningsstrategi.

Store indsatsområder i 2022
MUDP ønsker at fremme Danmarks styrkepositioner inden for vand- og luftteknologi. Her står danske virksomheder i forvejen stærkt og leverer løsninger på miljøteknologiske udfordringer, som skaber vækst og beskæftigelse i Danmark. Vandteknologi er en dansk eksportsucces, og MUDP ser gerne projekter, der bygger videre på den markante styrkeposition.

Handlingsplanen lægger også op til et særligt fokus på at styrke cirkulære processer. Det er fx områder inden for affaldshåndtering, forebyggelse af produktion af affald og udvikling af cirkulært produktdesign. Målet er bl.a. en klimaneutral affaldssektor med mere genanvendelse og mindre forbrænding.

MUDP prioriterer støtte til virksomhederne der udvikler løsninger til at udnytte ressourcerne bedre. Det kan bl.a. være projekter, der leverer løsninger til udfordringen med udledningen af klimagasser inden for byggeri, anlæg, transport, vandforsyning og genanvendelse. Samtidig, vil det også være muligt at få støtte til udviklingen af nye teknologier inden for klimatilpasning.