Stort EU projekt skal mindske affald

14-12-2021
Affald

En fremtid hvor affald er fortid. Det er visionen for et stort dansk landsdækkende partnerskab, hvor hovedaktørerne udgøres af Miljøstyrelsen, Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Miljøstyrelsen får midler fra projektet til at støtte udviklingen af den cirkulære databank og implementeringen af det udvidede producentansvar.

EU har netop godkendt det danske LIFE IP-projekt, Circular Economy Beyond Waste, som over de kommende år skal vise nye veje for cirkulær økonomi i Danmark og resten af Europa. Ideelt set må ingen produkter blive til affald. Materialer skal i stedet genbruges, genanvendes eller levetidsforlænges. 

I alt 40 offentlige og private partnere bidrager med innovations- og demonstrationsprojekter, hvor Miljøstyrelsen bidrager med to delprojekter: En cirkulær databank og udvidet producentansvar.

  • Visionen bag den cirkulære databank er at opbygge en platform, hvor data og viden om cirkulær økonomi, affald og ressourcer samles, så det bliver lettere tilgængeligt for virksomheder, myndigheder og borgere. Formålet er at skabe et bedre fundament for at private virksomheder og det offentlige kan effektivisere materialeforbrug, minimere affald og implementere initiativer, der understøtter nye materialekredsløb.
  • Producentansvaret understøtter dagsordenen om forbrugsreduktion og mere genanvendelse ved at placere ansvaret for affaldshåndtering og høj genanvendelse hos producenterne. Det giver producenterne økonomisk incitament for at forbedre designet af deres produkter. LIFE-midlerne er med til at sikre bedre vilkår for en velfungerende implementering af ordninger for producentansvar.

- Jeg er sikker på at vores projekter om udvidet producentansvar på emballage og en cirkulær databank kan være med til at optimere virksomheders materialeforbrug og minimere affaldsmængder og få accelereret omstillingen til en cirkulær økonomi, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Nina Espegård Hassel.

Beyond Waste-projektet har et budget på 125 mio. kroner og kommer til at løbe i 8 år frem til 2029. Det samlede budget for Miljøstyrelsen til at støtte udviklingen af den cirkulære databank og implementeringen af det udvidede producentansvar er på cirka 6,3 mio. kroner med en egenfinansiering på 40 procent.

De forskellige innovations- og demonstrationsprojekter i LIFE IP-projektet centrerer sig om forebyggelse og genbrug samt seks områder med fokus på øget genanvendelse: byggematerialer, plastik, elektronik, biomasse, tekstiler og andre sammensatte materialer.

- Det handler om, hvordan vi kan beholde vores produkter og materialer i kredsløb, så de ikke ender som affald. Og det handler også om at mobilisere til gode vaner via for eksempel samarbejder med skoler, borgere og uddannelsesinstitutioner om betydningen af forbrugsvaner og indkøb, siger Nina Espegård Hassel.

Kontakt

Kontorchef, Cirkulær Økonomi og Affald, Nina Espegård Hassel, Miljøstyrelsen, tlf. 2483 6379 / Obfuscated Email 

AC-fuldmægtig, Cirkulær Økonomi og Affald, Ninna Henneberg Andersen, Miljøstyrelsen, tlf. 2320 6490 / Obfuscated Email