Sidste chance for forhøjet skrotningsgodtgørelse

08-12-2021
Affald Luft

Puljen til forhøjet skrotningsgodtgørelse for ældre dieselbiler udløber den 31. december 2021. Cirka 40 procent af puljen resterer, og dermed kan omkring 14.000 ejere af dieselbiler fra før 2006 stadig nå at få gavn af ordningen.

I april i år genåbnede Miljøstyrelsen puljen til forhøjet skrotningsgodtgørelse til bilejere, der skrotter deres gamle dieselbil fra før 2006. I alt 97 millioner er afsat i puljen, som hæver godtgørelsen til bilejerne fra de normale 2.200 kr. til 5.000 kr.

Puljen er blevet udbetalt efter først til mølle-princippet – med en udløbsdato den 31. december 2021. Knap 20.000 danskere har gjort brug af muligheden for at opnå forhøjet godtgørelse, og det betyder, at der med en måned til årsskiftet stadig resterer cirka 40 procent af puljen.

Dermed er det efterhånden sidste chance, hvis man som ejer af en ældre dieselbil ønsker at få gavn af puljen.

– Vi kan konstatere, at der her en måned inden puljens udløb stadig er midler svarende til forhøjet godtgørelse til omkring 14.000 dieselbiler. Derfor vil vi fra Miljøstyrelsen klart opfordre danskere med dieselbiler fra før 2006 til at udnytte muligheden her på falderebet, siger Charlotte Moosdorf, kontorchef i Miljøstyrelsen.

Grønt initiativ

Initiativet er en del af Aftalen om grøn omstilling af vejtransporten, som regeringen, Radikale, SF og Enhedslisten står bag. Formålet med puljen er at fjerne nogle af de mest forurenende biler på de danske veje.

En dieselbil fra før 2006 udleder nemlig i gennemsnit cirka fire gange mere NOx og væsentligt flere partikler end en ny dieselbil. Dermed er det et lille skridt i den rigtig retning, hver gang en gammel dieselbil skrottes.

Hvis du ønsker at få andel i puljen, skal du som den sidst registrerede ejer anmode om at få udbetalt skrotningsgodtgørelse, når du skrotter bilen ved en godkendt autoophugger. Du kan begynde din digitale skrotning på borger.dk – og finde en godkendt autoophugger på listen her.

Fakta

  • Dieselpuljen åbnede 6. april 2021, og skrotningsgodtgørelsen på 5.000 kroner udbetales efter først til mølle-princippet og udløber 31. december 2021, eller når midlerne er brugt op.
  • Der er i 2021 afsat 97 millioner kroner i puljen til dieselbiler, som er indregistreret første gang inden 1. januar 2006. Det svarer til udbetaling af cirka 35.000 forhøjede skrotningsgodtgørelser.
  • Cirka 60 procent af puljen er brugt, hvilket svarer til forhøjet godtgørelse til omkring 20.000 dieselbiler.
  • Initiativet er en del af Aftalen om grøn omstilling af vejtransporten, som regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten står bag.