Regulering af gråsæler ved Bornholm på pause fra nytår

22-12-2021
Natur Jagt og jagttegn

Fra nytår er det ind til videre slut med regulering af gråsæler ved Bornholm. Ordningens formål var at beskytte lakse- og torskefiskeriet, som bliver stærkt reduceret fra 2022.

Gråsæler ved Christiansø. Reguleringen af gråsæler i farvandet omkring Bornholm har været tilladt som forsøg siden 2016. Foto: Miljøstyrelsen

Den særlige ordning, som siden 2016 har givet fiskerne ved Bornholm mulighed for at regulere et vist antal gråsæler hvert år, bliver fra årsskiftet indstillet ind til videre.

Frem til 2021 var det muligt at regulere op til 40 gråsæler om året, og tidligere i år blev antallet sat op til 80. Miljøstyrelsen har desuden som forsøg betalt sæljægere for at stå for reguleringen.

Ordningen var afhængig af, at man kunne fravige den beskyttelse, som gråsælen har i kraft af habitatdirektivet. Det var dog kun muligt, så længe sælens skader på fiskeriet havde væsentlig erhvervsøkonomisk betydning.

Men efter at EU´s seneste kvoteforlig har reduceret kvoterne på laks og torsk betragteligt, vurderer Miljøstyrelsen nu, at denne betingelse ikke længere er opfyldt. Derfor bliver ordningen sat på pause.

Sælskader kan indberettes

I 2022 får fiskerne primært mulighed for at fange skrubber og andre fladfisk i farvandet omkring Bornholm, og der er i øjeblikket ikke tilstrækkelig dokumentation for, at gråsælerne skader dette fiskeri i væsentligt omfang.

I foråret 2022 vil Miljøstyrelsen derfor i samarbejde med DTU Aqua undersøge sælskader i fiskeriet efter fladfisk. Formålet er at skaffe det nødvendige grundlag for at vurdere, om skaderne er så væsentlige, at reguleringen af gråsæler kan genoptages til efteråret.

Miljøstyrelsen opfordrer desuden fiskerne til at indberette sælskadet fangst til Fiskeristyrelsen, da disse oplysninger også vil indgå i vurderingen.