Nye marine fuglebeskyttelsesområder er udpeget

08-12-2021
Natur

Miljøminister Lea Wermelin har med virkning fra 1. december 2021 udpeget seks nye marine fuglebeskyttelsesområder.

En rødstrubet lom.

De nye fuglebeskyttelsesområder kom i høring i marts 2021 og blev i november endeligt udpeget i forbindelse med udgivelsen af en revideret habitatbekendtgørelse.

Danmark er et betydningsfuldt land for mange trækfugle, der raster og overvintrer i danske havområder. Udpegningen af de nye fuglebeskyttelsesområder udgør samtidig et væsentlig bidrag til EU’s fælles mål om 30 procent beskyttede marine områder.

Fuglebeskyttelsesområderne ligger i Flensborg Fjord, Sejerøbugten, Smålandsfarvandet, i det nordvestlige Kattegat, ved Rønne Banke syd for Bornholm og i Skagerrak. I nogle tilfælde udgør de nye områder en betydelig udvidelse af et eksisterende fuglebeskyttelsesområde. I andre er der tale om udpegning af helt nye fuglebeskyttelsesområder. Det betyder, at myndighederne som udgangspunkt ikke kan give tilladelse til aktiviteter i området, der kan skade fuglene. Det kan for eksempel være i forbindelse med infrastrukturprojekter, vindmølleparker, ny råstofudvinding eller lignende.

De seks nye fuglebeskyttelsesområder

F64: Flensborg Fjord og Nybøl Nor (DK009X064) - udvidelse

F94: Sejerø Bugt og Nekselø (DK005X094) -  udvidelse         

F126: Skagerrak (DK00FC370) – ny udpegning

F127: Nordvestlige Kattegat (DK00FC371) - udvidelse

F128: Smålandsfarvandet (DK00FC372)- ny udpegning

F129: Rønne Banke (DK00FC373) – ny udpegning

Fuglebeskyttelsesområderne udpeges i første omgang for at sikre en bedre beskyttelse af arterne rødstrubet lom, gråstrubet lappedykker, sortand, havlit, mallemuk og storkjove. Der kan senere blive tilføjet andre arter til udpegningsgrundlaget.

 

Den nye habitatbekendtgørelse findes her.