Nye aftaler med Kina skal sikre grøn udvikling

09-12-2021
International eksportfremme

Regeringen har netop underskrevet to nye, omfattende aftaler med Kina, der skal styrke indsatsen på vand- og miljøområdet. Miljøstyrelsen står for samarbejdet med de kinesiske myndigheder.

Styrket indsats for beskyttelse af truede arter, mindre plastik i naturen og renere drikkevand er nogle af elementerne i en ny grøn aftale mellem Danmark og Kina.

Den danske regering har netop underskrevet to samarbejdsaftaler med den kinesiske regering, som blandt andet skal styrke indsatserne inden for biodiversitet, vand, klimatilpasning og cirkulær økonomi. Fælles for aftalerne er, at samarbejdet mellem de danske og kinesiske myndigheder skal styrkes, og her spiller Miljøstyrelsen en central rolle. 

- Vi vil gerne inspirere andre lande til at følge vores forvaltningsmodel og gøre brug af vores erfaringer. Både fordi vi tror på, at det vil gavne miljøet men også fordi, det åbner dørene til det kinesiske marked for danske forskere og virksomheder, fortæller chefkonsulent i Miljøstyrelsen Henrik Dissing og tilføjer:

- Samtidig giver det et afsæt for et langsigtet samarbejde, hvor Danmark kan være tæt på den hastige udvikling, der sker inden for vand- og miljøområdet, for eksempel inden for det digitale område.

Et stort marked

Hos rådgivningsvirksomheden Rambøll ser chefkonsulent Mads Terkelsen frem til de styrkede samarbejde med Kina inden for miljøområdet.

- Miljøstyrelsens aktiviteter, dels med bilaterale sektorsamarbejder på vandområdet, dels i regi af samarbejdsplatformen China Europe Water Platform giver Rambøll gode muligheder for at blive involveret og synliggøre vores kompetencer og services over for et nyt, stort publikum, siger han.

Ud over samarbejdet om biodiversitet, klimatilpasning og cirkulær økonomi viderefører aftalerne med Kina de eksisterende samarbejder inden for vandområdet.

Fortsætter på trods af Corona

Miljøstyrelsens internationale projekter og myndighedssamarbejder er de seneste par år blevet udfordret af corona-epidemien. Men udfordringerne har ikke sat arbejdet i stå, understreger Henrik Dissing.

- Det er klart, at det er sværere at skabe nye, personlige relationer, når man ikke mødes fysisk. Men vi har ret hurtigt tilpasset os den nye virkelighed, og mange af møderne op til den netop indgåede aftale med Kina er faktisk blevet holdt virtuelt. Herigennem har vi kunne fastholde de stærke relationer, der allerede er etableret. Så det tætte samarbejde med andre lande kan godt udvikles og styrkes på trods af Corona.

Udmøntningen af de nye aftaler er allerede i gang. Blandt de første fokuspunkter er udveksling af erfaringer med det kinesiske miljøministerium vedrørende forbedring af vandløbskvalitet. Kina har et meget stort antal, stærkt forurenede vandløb. Derudover skal der laves konkrete aftaler om samarbejde på grundvandsområdet sammen med det kinesiske vandministerium.

For yderligere oplysninger:

Henrik Dissing, Chefkonsulent Miljøstyrelsen: +45 41 78 20 30 l Obfuscated Email