Ny plakat med invasive arter i vandmiljøet

08-12-2021
Natur Invasive arter

Miljøstyrelsen har fået lavet en ny kunstplakat med flotte tegninger af invasive dyr og planter i vandmiljøet. Plakaten er primært tiltænkt skoler, børneinstitutioner og naturcentre.

Den tredje og sidste kunstplakat fra Miljøstyrelsen med invasive arter er med invasive dyr og planter, som lever i vand.

Galizisk sumpkrebs, kinesisk uldhåndskrabbe og butblæret sargassotang er bare et udpluk af de invasive arter, som er blevet spredt i det danske vandmiljø i de seneste årtier.

For at øge kendskabet til de invasive arter har Miljøstyrelsen nu fået lavet en kunstplakat med billeder af de invasive arter, som lever i vand. Plakaten er først og fremmest tiltænkt skoler, børneinstitutioner, naturcentre og lignende steder, hvor man underviser i naturfag eller arbejder med naturformidling.

Spredning skal undgås

De invasive arter kan skade eller helt udkonkurrere naturligt hjemmehørende arter og naturtyper. Derfor er det vigtigt at bekæmpe dem. Det er desuden vigtigt at undgå yderligere spredning, og det kan alle hjælpe til med, også børn og unge.

Nogle invasive arter som eksempelvis rød- og guløret sumpskildpadde er havnet i naturen, fordi nogen er blevet trætte af at have dem som hobbydyr og derfor ulovligt har sat dem ud i nærliggende søer eller vandløb.

Andre af arterne er kommet ind i de danske farvande via ballastvand fra skibe. Det gælder for eksempel stillehavsøsters og amerikansk ribbegoble.

Plakaten sendes bl.a. sammen med vores læringsmateriale om invasive arter, og den kan afhentes gratis på Miljøstyrelsens hovedkontor på Tolderlundsvej 5, 5000 Odense.

Læs mere om de invasive arter her 

Miljøstyrelsens læringsmateriale om invasive arter