Ny metode til almene vandforsyningers indberetning af status for anvendelse af de tilknyttede boringer

14-12-2021
Vand i hverdagen

Fra 1. januar 2022 skal almene vandforsyninger indberette den årlige status for anvendelsen af deres boringer via Virk.dk

Almene vandforsyninger skal årligt indberette status for anvendelsen af deres boringer, jf. drikkevandsbekendtgørelsens. Det vil sige oplysninger om, hvad den enkelte boring bliver anvendt til, herunder om der i det seneste år er sket ændringer i anvendelsen eller om anvendelsen er den samme som ved sidste indberetning.

Den nye løsning betyder, at indberetning af boringsstatus skal foregå i en digital blanket via Virk.dk

Du kan finde mere information og vejledningsmateriale på Miljøstyrelsens hjemmeside