NOVANA-rapporter om naturens tilstand 2020

17-12-2021
Natur NOVANA Vandmiljø

Samlerapporten for NOVANA 2020 og NOVANA-fagrapporter 2020 er nu klar.

Foto: Miljøstyrelsen

NOVANA-rapporterne er baseret på Miljøstyrelsens overvågning af natur og vandmiljø i det såkaldte NOVANA-program.

De væsentligste resultater i de faglige delrapporter med nedbørsrelaterede data har tidligere være præsenteret for en række interessenter i november 2021.  

De faglige delrapporter er udarbejdet af Aarhus Universitet (AU) og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) på nær punktkilderapporten, som Miljøstyrelsen (MST) udarbejder.

Læs samlerapporten 2020 og de faglige delrapporter på AU/DCE’s hjemmeside, GEUS hjemmeside og punktkilderapporten på MST’s hjemmeside eller her:

Vandmiljø og Natur 2020

http://dce2.au.dk/pub/SR478.pdf

Vandløb 2020

http://dce2.au.dk/pub/SR473.pdf

Landovervågningsoplande 2020

http://dce2.au.dk/pub/SR472.pdf

Søer 2020

http://dce2.au.dk/pub/SR474.pdf

Marine områder 2020

http://dce2.au.dk/pub/SR475.pdf

Arter 2020

http://dce2.au.dk/pub/SR476.pdf

Effektovervågning af terrestiske naturtyper 2020

http://dce2.au.dk/pub/SR477.pdf

Atmosfærisk deposition 2020

http://dce2.au.dk/pub/SR471.pdf

Grundvandsovervågning 1989 - 2020

Rapporten: https://www.geus.dk/Media/637753300019725848/Grundvand%201989-2020_a.pdf

Bilag: https://www.geus.dk/Media/637753296534425756/Bilag%20GRUMO%201989-2020%20a.pdf

Resume: https://www.geus.dk/Media/637753297725753222/Resume%20af%20Grundvand%201989-2020_a.pdf   

Punktkilder 2020

 https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2021/12/978-87-7038-368-4.pdf

Fakta om Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur, NOVANA

NOVANA bidrager til, at Danmark opfylder de forpligtelser, vi har i forhold til national lovgivning, EU-direktiver og internationale konventioner om overvågning af vandmiljø, natur og luft.

De data om vandmiljø og natur, som NOVANA-programmet indsamler, opfylder store dele af behovet for viden om naturens tilstand, der skal bruges til at lave de nationale vandområde- og Natura 2000-planer. Læs mere om NOVANA på Miljøstyrelsens hjemmeside

Her kan man læse, hvad den samlede NOVANA-overvågning omfatter, samt om hvor og hvor hyppigt overvågningen foregår.

Man kan også læse om, hvordan overvågningen helt konkret bliver udført, og du kan finde oplysninger om, hvad overvågningen viser.