Miljøstyrelsens har udarbejdet spørgsmål og svar til bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg

09-12-2021
Industri

En række affaldsbehandlingsanlæg er omfattet af miljøregler, selvom de ikke skal have en miljøgodkendelse.

Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg (affaldsbehandlingsbekendtgørelsen) fastsætter regler om opbevaring og håndtering af affald ved krav til indretning, drift og egenkontrol – bekendtgørelse nr. 436 af 17/05/2016. Bekendtgørelsen omfatter affaldsbehandlingsanlæg, som ikke er godkendelsespligtige efter godkendelsesbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen har udarbejdet spørgsmål og svar om bekendtgørelsens anvendelsesområde, midlertidige aktiviteter, farligt affald, organisk affald, neddeling af affald, miljøtilsyn og håndhævelse.
Formålet er at understøtte en ensartet og korrekt anvendelse af affaldsbehandlingsbekendtgørelsen.

Spørgsmål og svar

Bekendtgørelsen