Miljøstyrelsen har afholdt tekstilkonference

20-12-2021
Affald

Den 8. december afholdte Miljøstyrelsen tekstilkonferencen "Hvordan skaber vi sammen en cirkulær tekstilindustri, hvor udslidte tekstiler genanvendes til nye?", hvor Danmarks rolle i en cirkulær tekstilindustri blev debatteret.

Konferencen blev skudt i gang med en videohilsen fra Miljøminister Lea Wermelin, som havde fokus på det store potentiale for at mindske klima- og miljøpåvirkninger fra tekstilindustrien.

Blandt andet er et Tekstilaffaldspartnerskab blevet nedsat og dette sikre vidensdeling og samarbejde på tværs af værdikædeaktørerne og Miljøministeren åbnede til konferencen debatten om øget fokus på cirkulær økonomi i tekstilbranchen. Til stede var et bredt udsnit af deltagere fra kommuner, virksomheder, forsknings- og uddannelsesorganisationer og NGO’er med interesse i en cirkulær tekstilindustri.

Behov for fokus på alle dele af værdikæden

På konferencen præsenterede Det Europæiske Miljøagentur (EEA) de nyeste tal fra 2020. Tekstilindustrien placerede sig igen i toppen af industrier med størst miljøbelastninger. Miljøbelastningerne var til stede i alle dele af værdikæden, men opgørelser viste, at 80% af miljøbelastningerne foregik uden for EU.

Det understregede behov for handling på tekstilområdet – og fokus på alle dele af værdikæden. Forskellige oplægsholdere og paneldebatdeltagere gav deres bud på hvordan Danmark bliver en del af løsningen for en cirkulær tekstilindustri. Flere understregede behovet for udvikling af cirkulære forretningsmodeller og business cases, hvilket også var budskabet fra modevirksomheder. Desuden var der lagt vægt på et øget fokus på de øverste dele af affaldshierarkiet; særligt reparation og re-design.

Virksomhederne Convert, Textile Change og Hviid Hviid by JBS præsenterede hver især deres brug af genanvendelsesteknologier til tekstil, men understregede kompleksiteten og de mange udfordringer genanvendelsesindustrien stadig står overfor. Udvikling af flere genanvendelsesteknologier, opskalering af eksisterende løsninger og generelt bedre infrastruktur til genanvendelse blev nævnt.

Miljøstyrelsen præsenterede ligeledes Tekstilaffaldspartnerskabet og pilotprojekter herunder med fokus på henholdsvis værdikæde, kommunalt samarbejde om udbud og etablering af vidensbank om indsamling med deltagelse af kommuner og virksomheder. Herudover tekstilgenanvendelse i MUDP projekter, hvor Teknologisk Institut fremlagde den foreløbige status på to værdikæde tekstilprojekter støttet af MUDP.

Vi skal arbejde tættere sammen

Hovedbudskabet fra oplægsholdere og debatdeltagere var, at aktører på tværs af værdikæden skal arbejde tættere sammen. Der var fokus på at skabe sammenhænge gennem samarbejde og brede partnerskaber. Netop det var formålet med konferencen, som skabte et forum for vidensdeling på tværs. Udfordringer og gode løsningsforslag blev debatteret og Miljøstyrelsen ser frem til fortsat at skabe fokus på og arbejde mod et fælles mål om en mere cirkulær tekstilindustri.

Se eller gense Miljøminister Lea Wermelins velkomsttale nedenfor og programmet for tekstilkonferencen.