Klar besked om virksomheders udledning af miljøfarlige stoffer

21-12-2021
Vandmiljø Vand i hverdagen

Virksomhedernes udledninger af spildevand reguleres for at undgå forurening af natur, miljø og påvirkning af menneskers sundhed. Ny vejledning fortæller om reglerne.

Arkivfoto: Miljøstyrelsen.

Hvad skal myndighederne være opmærksomme på, når de giver virksomheder tilladelse til at udlede spildevand med miljøfarlige stoffer?

Det kan man læse om i en ny, opdateret vejledning fra Miljøstyrelsen, der er udformet som en såkaldt FAQ med i alt 71 spørgsmål og tilhørende svar.

Vejledningen er opdateret med den nyeste viden og indeholder 18 helt nye spørgsmål og svar og er blandt andet udbygget på områder, der vedrører udpegning af blandingszoner i kystvand, udledning til vandområder, hvor miljøkvalitetskrav er overskredet, forhold omkring kviksølv og andre stoffer, hvor et generelt kvalitetskrav mangler samt i forhold til revurderinger.

Find vejledningen her: Spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet

Man kan også læse, at definitionen på et miljøkvalitetskrav er den koncentrationen af et stof, som ikke må overskrides af hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Det fremgår også, om der skal fastsættes krav til udleder, når udledningen fra en virksomhed vurderes at være ’uden betydning for vandmiljøet’, og hvordan man kan udpege blandingszoner i vandløb, søer og kystvande.

Målgruppen for vejledningen er sagsbehandlere i kommuner og staten, der giver udledningstilladelser og i den sammenhæng stiller vilkår til virksomheder. Virksomhederne får samtidig bedre mulighed for at sætte sig ind i lovgivningen og de vurderinger, der indgår i sagsbehandlingen af udledningstilladelserne.

Fakta: Det handler om tre bekendtgørelser

Vejledningens 71 spørgsmål og svar udgør Miljøstyrelsens vejledning til bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder (BEK nr. 1433 af 21/11/17), og som også rummer vejledning til bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand (BEK nr. 1625 af 19/12/2017) samt til bekendtgørelse om indsatprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 449 af 11/04/2019).

Læs de nye spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet her [link til FAQ’erne]

Høringsnotat og høringssvar kan ses på høringsportalen